Dela sidan på sociala medier

Artikeln publicerades 11 februari 2021

Nya mailadresser för bildningsverksamheten

I början av februari har medledare i Grästorp kommuns bildningsverksamhet, efter en tekniskt förändring, fått nya mailadresser.

Förändringen innebär att tidigare förnamn.efternamn@grastorp.se nu istället är enligt följande: förnamn.efternamn@edu.grastorp.se

Den tidigare mailadresser är dock fortsatt funktionsduglig och alla mail som skickas dit kommer per automatik sändas vidare till den nya adresser under överskådlig framtid. Mailsvar man mottager från medledare i bildningsverksamheten kommer dock vara från den nya adressen, även om mailet skickats till den gamla.

Förändringen gäller samtliga inom bildningsverksamheten, förutom skolchef som ligger kvar med samma mailadress som tidigare.