Dela sidan på sociala medier

Artikeln publicerades 3 mars 2021

Verksamhetsstöd 2022-2024

Västra Götalandsregionens kulturnämnd utlyser treåriga verksamhetsstöd 2022–2024 för att ge kulturorganisationer möjlighet att bedriva långsiktig basverksamhet i Västra Götaland. Stödet omfattar ordinarie verksamhet.

Organisationer som beviljas verksamhetsstöd ska tillsammans bidra till ett kulturliv med bredd och spets, vara regionalt relevanta och representera olika konst- och kulturuttryck. Verksamhetsstöd avser bidrag för drift och löpande verksamhet, exempelvis lokalhyra, personal och aktiviteter.

Verksamhetsstödet riktas till organisationer som bedriver en eller flera av följande verksamheter:

  • Arrangörsverksamhet – arrangerar kulturutbud/kulturarrangemang för allmänheten (exempelvis utställningsarrangörer, scenkonstarrangör, arrangörsföreningar inom olika kulturuttryck eller liknande)
  • Producerande verksamhet – yrkesverksamma som producerar kultur som riktar sig till allmänheten (exempelvis fria grupper, konstnärskollektiv eller liknande)
  • Resurs- och stödstrukturer – resurs för andra (exempelvis centrumbildningar, lokalhållande organisationer, kollektivverkstäder eller liknande

För mer information läs mer hos Västra Götalandsregionen: Verksamhetsstöd 2022–2024 - Västra Götalandsregionen (vgregion.se) Länk till annan webbplats.