Dela sidan på sociala medier

Artikeln publicerades 30 mars 2021

Kostnadsfritt hembesök för 80+

I dagarna kommer alla som är 80 år eller mer få ett brev hem i brevlådan, där de erbjuds ett kostnadsfritt hembesök.

Syftet med besöket är att skapa förutsättningar för ett fortsatt självständigt liv och ökad trygghet genom information om till exempel vart man vänder sig om man behöver hjälp. Besöket ska motivera till en bättre säkerhet i vardagen för att förebygga fallolyckor. Vi kommer även vid besöket att ge information om bra träning och balanstips som man kan göra hemma. Besöket är kostnadsfritt och helt frivilligt.

Hembesöket riktar sig till de som inte har regelbundna hemtjänstbesök.

Vad innefattar det förebyggande hembesöket?

  • Ett samtal om vad som påverkar vardagen och det som känns viktigt för personen.
  • Information om kommunens tjänster/insatser, övriga kontakter och hälsofrämjande tips.
  • Information om fallförebyggande insatser.
  • Vi erbjuder en mindre översyn av bostaden i syfte att upptäcka fallrisker och förebygga fallolyckor.
  • Vi ger tips och idéer på balansträning i hemmet.
  • Vid behov av hjälp och stöd eller ytterligare information hänvisas man vidare till rätt person.

Besöket tar ca 1.5 timma och man får gärna ha med sig en närstående eller vän om man önskar.

Vi kommer att följa folkhälsomyndigheternas rekommendationer om smittspridning vid besöket.

Besöket är på dagtid måndag-fredag. Vid intresse kontakta Maria Toll eller Åsa Svensson för att boka in en tid, se kontakt nedan. Vi arbetar på Seniorcenter som är en samlingsplats för kommunens seniorer.

Maria Toll

Senior och anhörigsamordnare
Telefon: 0514-582 71
E-post: maria.toll@grastorp.se

 

Åsa Svensson

Aktivitetshandledare

Telefon: 0514-582 69

E-post: asa.svensson@grastorp.se