Dela sidan på sociala medier

Artikeln publicerades 28 april 2021

Lilla Bergaparken i Grästorp

Nordstadsparken som den idag kallas, parken längs Storgatan i Grästorp, är platsen som politikerna bestämt sig för att göra om till en lek- och aktivitetspark – Lilla Bergaparken i Grästorp.

Parken är vald utifrån dess läge och hänger ihop med centrumutvecklingen. Projektansvarig är kommunutvecklare Mona Wesslèn Almqvist och idén till temat i parken kommer från Gun Eriksson som också leder projektet.

Inspirationen till parken kommer från Platåbergens Geopark, ett samarbete mellan nio kommuner där Grästorps kommun är driftsorganisation och där en ansökan är inskickad om att bli Sveriges första ”Unesco Global Geoparks”.
Vill man läsa mer om geoparken kan man göra det på https://www.platabergensgeopark.se/ Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..
Anna Bergengren, Sofia Hultman och Henrik Theodorsson som arbetar med geoparken bidrar med sina kunskaper även till Lilla Bergaparken.

Tanken bakom temat i parken är att bergen tillsammans med annat intressant i platåbergslandskapets område skall gestaltas på ett eller annat sätt.
Parken skall bli en unik mötesplats för gemenskap, lek och lärande i alla åldrar. Den gröna känslan kommer bevaras samtidigt som parken görs mer tillgänglig och inkluderande.

Hunne- och Halleberg tar nu plats i parken

Redan i höstas kom första biten på plats i form av älgtjuren ”Alce Gunnar”. Alce efter det vetenskapliga namnet för älg och Gunnar från konstnärerna som skapat honom.

Älgen som är lite utav en symbol för Grästorp förknippas även mycket med våra närmsta platåberg, tvillingbergen Hunne- och Halleberg, och det är miniatyrer av just dessa två berg som är näst på tur att ta plats i parken. Men det är rejäla miniatyrer, närmare tre och en halv meter höga.
De första delarna av bergen levereras nu i veckan för att byggas klart på plats.

Hunneberg får bland annat en Floutsikt och inuti blir det gångar att krypa och gå runt i, både för stora och små. I Halleberg blir det bland annat plats för att sitta och fika.
Liksom älgen görs de i betong av konstnärerna Sören Niklasson, Margie P Ladion Niklasson och Jarkko Ikola i Örebro.

Konstnärerna har förutom älgen och våra tvillingberg arbetat fram en toalett i form av en jordglob, placerad inuti i en hand.
Tanken bakom jordgloben är kopplat till vad FN-organet Unesco står för och som också Platåbergens Geopark vill förmedla - En ökad förståelse för hur vi bäst förvaltar våra naturresurser och vår planet. Men också möjligheter till en positiv landsbygdsutveckling.
Konstnärerna ville bygga globen i en hand med budskapet ”Vi tar hand om vår planet”.

Parken fortsätter byggas på i etapper

En mur för att omgärda hela parkområdet är under upphandling och uppe på krönet kommer det växa pollineringsväxter, här har kommunen fått ett LONA-bidrag från Naturvårdsverket/Länsstyrelsen beviljat.

I samband med att muren byggs anläggs bland annat en handikapparkering för bilar och en plats för cyklar.

Förutom konstverken kommer några speciella gungor/hammockar få ta plats i parken och förhoppningsvis kommer även en karusell och rutschkana på plats senare i år.
Några platser med spel och små aktiviteter är också under planering.

De berg som byggs senare, om än i annan skala, kommer bland annat ha vattenlek, en grotta med stjärnor och möjligheten att lära sig om berglagerföljden.

Tanken är också att själva parken skall ses med nya ögon och att dess fina miljöer, som finns redan idag, skall tas tillvara på av både stora och små.

Målet är att ha parken klar under 2022 och området fortsätter byggas på i olika etapper.