Dela sidan på sociala medier

Artikeln publicerades 29 april 2021

Medborgarenkät 2021

En enkät om upplevd trygghet i samarbete mellan kommun och polis.

Kommunen och polisen samverkar sedan några år i trygghetsfrågor i syfte att öka den upplevda tryggheten och minska brottsligheten. För att hantera lokala problem och för att få in synpunkter har polisen och Grästorps kommun en gemensam elektronisk enkät som alla som vistas eller som bor i kommunen här får möjlighet att besvara. Enkäten besvaras helt anonymt.

ANDRA FÖRUTSÄTTNINGAR

I år är förutsättningarna för fysiska medborgardialoger INTE optimala. Vanligtvis brukar kommun och polis i samverkan vara ute bland medborgarna och föra dialoger om upplevd trygghet för att fånga upp era känslor och synpunkter. Med anledning av Coronakrisen är det i år lite annorlunda. Det blir inte så mycket fysiska möten och därför får alla medborgare, oavsett ålder, möjlighet att elektroniskt lämna svar och åsikter om hur man önskar att kommun och polis i samverkan ska öka den upplevda tryggheten och minska brottsligheten.

Det är viktigt att vi får reda på era erfarenheter, synpunkter och upplevelser av trygghet i kommunen. Genom att ta tillvara på den samlade kunskapen som finns i lokalsamhället kan vi tillsammans göra rätt saker.

- När vi fått in alla svar från enkäten kommer vi få en överblick och en gemensam lägesbild för att göra rätt insatser med de resurser som finns tillgängliga hos både polis och kommun. Liksom tidigare år kommer resultatet ligga som grund för att se över om det finns någon extra insats som kan formuleras som ett medborgarlöfte.
Allt detta gör vi i syfte att kommuninvånarna ska känna sig tryggare, säger kommunpoliserna Torbjörn Walthersson och Kristoffer Hjelm.

Här svarar du på medborgarenkäten fram till den 1 september. Länk till annan webbplats.