Dela sidan på sociala medier

Artikeln publicerades 2 september 2021

Arbete på gång- och cykelbana

Den 9 september startar arbetet med att montera belysning längs med gång- och cykelbanan från Grästorp mot Tre älgar.

I denna etapp så kommer det monteras fundament till belysningsstolparna och läggas ner kabelrör.

Arbetet beräknas pågå under fyra veckor och under denna tid kommer det vara begränsad framkomlighet dagtid kl. 7.00-16.00, då grävmaskiner och lastbilar kommer röra sig på gång- och cykelvägen.

Kommunen kommer att montera belysning från Grästorp fram till infarten mot Forshalls bygglager.