Dela sidan på sociala medier

Artikeln publicerades 28 september 2021

Information Covid-19, förskola och skola

Information angående fortsatt förebyggande arbete i förskola och skola från den 29 september 2021.

Från och med 29 september 2021 sker förändringar i de föreskrifter och allmänna råd om covid-19 som riktar sig till samhällsnivå och verksamheter. Den höga vaccinationstäckningen är grunden för förändringarna på samhällsnivå. Du kan läsa mer om vad som gäller på samhällsnivå på folkhälsomyndighetens hemsida: https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/skydda-dig-och-andra/det-har-galler-fran-och-med-den-29-september/ Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

För verksamheten i förskola och skola gäller även framöver ett fortsatt ansvar för att minska smittspridning samt beredskap för att hantera fall och utbrott av covid-19 enligt tidigare tillvägagångssätt med förebyggande arbete, smittkartläggning, utdelning av gurgeltest till elever samt testning för personal. Du kan läsa mer om vad som gäller i förskola och skola via bifogad länk: https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/verksamheter/information-till-skola-och-forskola-om-den-nya-sjukdomen-covid-19/vad-galler-i-skolan-fran-29-september/ Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

De största grupperna av ovaccinerade kommuninvånare finns bland barn och elever i förskola och skola och därför är bildningsverksamhetens bedömning att fortsätta hålla i och hålla ut i det förebyggande arbetet kring covid-19 även efter den 29 september 2021.

Följande förebyggande arbete gäller förskola och skola i bildningsverksamheten i Grästorps kommun från den 29 september 2021 och tills vidare:

  • Hålla avstånd till andra, stanna hemma vid symtom samt hålla en god handhygien.
  • Lämning och hämtning i förskola och fritidshem sker utomhus enligt tidigare rutiner.
  • Främja utevistelse i undervisningen.
  • Hålla möten och utvecklingssamtal online.
  • Beakta ökad ventilation, lokalvård och hygien.

Bildningsverksamheten följer noga utvecklingen från de nationella myndigheterna och reviderar riktlinjerna vid behov.

Bildningsverksamhetens ledningsgrupp