Dela sidan på sociala medier

Artikeln publicerades 27 oktober 2021

Nya rekommendationer för barn och elever

Från den 1 november gäller nya rekommendationer från Folkhälsomyndigheten angående provtagning för barn och elever.

De största grupperna av ovaccinerade kommuninvånare finns bland barn och elever i förskola och skola och därför är bildningsverksamhetens bedömning att fortsätta hålla i och hålla ut i det förebyggande arbetet kring covid-19 även efter att restriktionerna tagits bort. Detta gör vi genom att:

  • Hålla avstånd och vara noga med handhygien
  • Lämning och hämtning i förskola och fritidshem sker utomhus enligt tidigare rutiner.
  • Främja utevistelse i undervisningen.
  • Hålla möten och utvecklingssamtal online.
  • Beakta ökad ventilation, lokalvård och hygien.

Rekommendationer till samtliga barn och elever

  • Barnen/eleverna bör stanna hemma om de har symtom som kan vara tecken på en luftvägsinfektion, till exempel halsont, feber, hosta och sjukdomskänsla.
  • Återgång till förskola/skola och fritidsaktiviteter när de varit feberfria ett dygn och känner sig friska, även om vissa luftvägssymtom kvarstår.

Vårdnadshavare behöver med stöd av dessa rekommendationer göra en egen bedömning av när de själva eller barnet har ett tillräckligt gott allmäntillstånd för att återgå till förskola, skola och fritidsaktiviteter.

Vilka bör testa sig för covid-19?

  • Barn i förskoleålder (upp till 6 år) behöver i regel inte testa sig för covid-19.
  • Elever som är fullvaccinerade eller som har haft bekräftad covid-19 det senaste halvåret behöver som regel inte testa sig.
  • Barn och elever över 6 år som inte är fullvaccinerade bör testa sig vid symtom som kan kopplas till covid-19.

Verksamheten i förskola och skola har ett fortsatt ansvar för att minska smittspridning samt beredskap för att hantera fall och utbrott av covid-19 enligt tidigare tillvägagångssätt med förebyggande arbete, smittkartläggning, utdelning av gurgeltest till elever samt testning för personal.