Dela sidan på sociala medier

Artikeln publicerades 12 november 2021

Förflyttningsutbildning

Under vecka 44 och 45 har kommunens vård- och omsorgspersonal utbildats i förflyttningar med personlyft.

Personlyftar är viktiga hjälpmedel vid förflyttning av personer med nedsatt rörelseförmåga och har många användningsområden såsom för omvårdnad, såromläggning, hygienskötsel och även träning.

På kommunens äldreboende har så gott som alla rum efter renoveringar blivit utrustade med lyftanordningar i taken.

Eva Lindvall, arbetsterapeut och utbildare vid företaget Guldmann är den som i samarbete med kommunens rehabpersonal hållit i utbildningen.

Detta är en fantastisk satsning i en så pass liten kommun, det hör inte till vanligheten, säger Eva om de installerade taklyftarna.

Att arbeta med personlyftar är alltid förenat med en säkerhetsrisk för omsorgstagaren så det är viktigt att personalen har de rätta förutsättningarna för att skador inte ska uppstå.

förflyttningsutbildning


Utbildningen har innehållit både teori med bland annat säkerhetsföreskrifter kring personlyftar och lyftselar men även praktiska genomgångar och övningar med arbetssätt som underlättar och säkerställer förflyttningar.
Personalen har även fått kunskap om skonsam ergonomi och förflyttningsteknik som kan förebygga besvär, i till exempel rygg eller händer, samtidigt som omsorgstagaren får en god vård.

Planen var att denna utbildning skulle ha genomförts i mars 2020 men den ställdes in på grund av Coronapandemin. Så vi är jätteglada att utbildningen nu kunnat genomföras, säger Jessica Boderos, enhetschef Social verksamhet.

I fortsättningen är det tanken är att grundutbildningarna ska hållas regelbundet för att hålla kunskaperna vid liv och för att kunna lära sig nya saker när tekniken ändras. Det är även meningen att de som arbetar inom social verksamhet och som i sina arbetsuppgifter behöver göra lyft ska ha gått grundkursen.