Dela sidan på sociala medier

Artikeln publicerades 25 november 2021

Fortsatt dialog om heltidsresan i Grästorps kommun

I mitten på november genomfördes ytterligare en dialog mellan chefer, politiker och medledare inom social verksamhet i Grästorps kommun rörande heltidsresan.

Det finns många frågor, och en hel del oro för vad heltidsresan kommer att innebära för den enskilda medledaren, och vi hoppas och tror att upprepade dialoger kan hjälpa till att lugna och stärka både chefer och medledare. Vi vill genomföra detta på ett så bra sätt som möjligt för alla, säger Hans Ekensskär, socialchef i Grästorp.

Frågorna under kvällen rörde till stor del möjligheten att påverka, både schemaläggning, arbetsplats/verksamhet och hur det kommer att fungera att röra sig mellan olika arbetsplatser. Trygghet och kontinuitet för både medledare och för vårdtagare/brukare är något som väcker frågor.

En tanke och förhoppning med fler heltidsanställda är att kunna täcka upp så mycket planerad frånvaro som möjligt med ordinarie, tillsvidareanställd personal. Grästorps enheter är små, och om man låser sig till varje enskild enhet, så blir den möjligheten väldigt begränsad, säger Malin Wennberg, enhetschef inom social verksamhet.

Med heltid som norm kommer vi på sikt att behöva färre timvikarier, vilket ger oss en bättre kontinuitet och en trygghet för både medledare och vårdtagare. fortsätter hon.

Ledningsgrupp och styrgrupp har gjort studiebesök i andra kommuner inför införandet av heltidsresan. Där har man tagit åt sig av utmaningarna i andra kommuner, och anpassat lyckade recept till Grästorps förutsättningar för att kunna göra införandet av heltidsresan i Grästorp så bra som möjligt.

Det är en stor förändring, att ställa om en deltidsorganisation till en heltidsorganisation, och vi har precis börjat den resan. Vi har fantastiska medledare i social verksamhet som jag är stolt över, de har hanterat pandemin på ett exceptionellt sätt, vi i Grästorp är modellkommun för digitalisering i ett nationellt projekt – som liten kommun ligger vi långt fram. säger Hans Ekensskär.

Heltidsresan är ett avtal mellan Kommunal och SKR som syftar till att fler ska jobba heltid för att klara framtidens utmaningar då behovet av vård, skola och omsorg väntas öka.

I Grästorp är planen att fortsätta med dialog mellan chefer och medledare, både på fasta tider där vem som helst kan komma och ställa frågor, och under APT:n.