Dela sidan på sociala medier

Artikeln publicerades 7 januari 2022

Inför skolstart VT-22

Inför skolstarten är smittspridningen i samhället fortsatt hög.

Smittspridningen i samhället är fortsatt hög, av både covid-19 och förkylningar/influensa. Vi vill därför påminna er om att vara extra uppmärksamma, och att hålla barnen hemma vid symtom. Vid bekräftad covid-19 av familjemedlem gäller familjekarantän för barnet/eleven, och att stanna hemma i minst sju dygn.

Informationskanaler

Då läget kan förändras snabbt, så kan vi behöva återkomma med information om omställningar inom verksamheten med kort varsel. Informationen postas i Edwise och på kommunens hemsida.

Förebyggande arbete

Inom bildningsverksamheten arbetar vi intensivt med vårt förebyggande arbete i förskola och skola kopplat till pandemin. Vi skapar till exempel förutsättningar för barn och elever att hålla avstånd, förflyttar undervisning utomhus i den mån det är möjligt, planerar våra verksamheter så att möten mellan olika barngrupper/klasser undviks. Vi informerar om smitta, genomför smittkartläggningar och lämnar ut gurgeltest till elever vid behov.

Vi följer hela tiden rekommendationerna från myndigheterna, och uppdaterar löpande informationen på bildningsverksamhetens covid-sidor.