Dela sidan på sociala medier

Artikeln publicerades 26 januari 2022

Grästorpsmässan 2022 ställs in

På grund av det rådande pandemiläget ställs Grästorpsmässan in.

Med anledning av det rådande pandemiläget, den ökande smittspridningen och det ökade trycket detta kommer ge på sjukvården den kommande månaden känns det inte försvarbart att samtidigt planera, marknadsföra och bjuda in till en mässa i vår. säger Sofie Skalstad, landsbygds- och näringslivsutvecklare.

Även om läget förhoppningsvis ser bättre ut i april bedömer Grästorps kommun och NSG det inte som rimligt att uppmuntra till att samla tusentals personer - utställare och besökare - i samma lokal i april.

Vi sätter inget nytt datum direkt, utan NSG ges lite tid att se över när och hur det bedöms som rimligt att vi kan arrangera en mässa som blir både kul och trygg, avslutar Sofie.