Dela sidan på sociala medier

Artikeln publicerades 17 februari 2022

Allmänna råd i förskola och skola från vecka 8

Pandemin har gått in i ett nytt läge där de flesta restriktioner och rutiner nu har försvunnit.

Förskola och skola har ett fortsatt ansvar för att vidta smittförebyggande åtgärder. Följande gäller från vecka 8 2022:

  • Friska barn och elever går till förskola och skola. Barn och elever som är sjuka eller har symtom stannar hemma.
  • Var noga med handhygienen.
  • Främja utevistelse i undervisningen.
  • Beakta ökad ventilation, lokalvård och hygien.

Nu återgår vi dessutom till lämning och hämtning inne i förskolans, skolans och fritidshemmenslokaler och vårdnadshavare är välkomna in till oss igen.

Informationen publiceras även på skolans lärplattform.