Dela sidan på sociala medier

Artikeln publicerades 7 mars 2022

Trygg och säker

Kriget har återigen nått Europa, och våra tankar går till alla som drabbas och som just nu flyr för sina liv. Situationen i Ukraina påverkar även oss i Sverige, och i Grästorp. Många känner oro över det säkerhetspolitiska läget, och har frågor och funderingar.

Grästorps kommun samarbetar och bevakar tillsammans med andra myndighetsaktörer, och förbereder sig på att hantera olika scenarion kopplade till det förändrade världsläget.

På sidan trygg och säker finns information och länkar till medborgare i Grästorp rörande beredskap, kommunikation och extraordinära händelser.

Var källkritisk

I tider av oro är det extra viktigt att vara källkritisk. Information är aldrig helt neutral, utan syftar oftast till att på något sätt påverka mottagaren. Innan du delar information kan du stämma av mot checklistan från krisinformation.se

  • Vem ligger bakom informationen? Kan du hitta den ursprungliga källan?
  • Varför finns informationen? Fundera på hur budskapet vill förändra ditt tänkande och agerande.
  • Vad är det för information du använder och vem tjänar på att du sprider den?
  • Hur gammal är informationen? Är den fortfarande relevant?
  • Hur fick du tag på informationen? Kommer den från en pålitlig källa som tidigare har levererat bekräftad information?
  • Kan du hitta informationen i andra källor? Information som bara kan hittas i en källa måste behandlas med stor försiktighet.

Sprid inte information om militärens närvaro

Försvarsmaktens fordon, fartyg, flygplan och soldater kommer att synas på många ställen i Sverige framöver. Med hänsyn till rådande omvärldsläge ber Försvarsmakten dig att inte sprida information om var och när du ser olika delar av försvaret uppträda, vare sig det är som bild, film eller text.