Dela sidan på sociala medier

Artikeln publicerades 30 mars 2022

Grästorps skola välkomnar barn och elever från Ukraina

Under onsdag, torsdag och fredag den här veckan har både Lunneviskolan och Nya Centralskolan öppet hus, för att välkomna och visa runt familjerna som nyligen kommit till Grästorp från Ukraina.

Många har haft frågor om skolan, så vi öppnar upp och finns på plats tillsammans med översättare för att svara på frågor och visa runt, säger Catarina Tenggren Natt och Dag, rektor på Nya Centralskolan.

Under denna och nästa vecka har man dessutom individuella samtal med familjer och elever som besöker skolan, men eftersom många av familjerna väntar på att få återvända till Ukraina är de tveksamma till att börja skolan här.

Från början hade vi tänkt ha vanliga inskrivningssamtal, där man kartlägger elevernas kunskaper och sedan placerar dem i en klass, men där har vi fått tänka om. Vi ser att vi behöver vara mer flexibla i mötet med familjerna och erbjuda en anpassad skolgång, säger Catarina Tenggren Natt och Dag.

Vi som rektorer och lärare ser givetvis ett värde i att barnen ska få börja skolan, och att de ska få en trygg vardag här tillsammans med sina jämnåriga, fortsätter hon.

Enligt massflyktsdirektivet har barn och ungdomar på flykt rätt till skola och barnomsorg, men de har däremot ingen skolplikt.

Det var föreningen Grästorp för Ukraina som åkte ner med två bussar till Polen för att hämta ukrainska flyktingar till Grästorp. Familjerna som åkte med till Sverige blev matchade med värdfamiljer i Grästorp under bussresan hem, och placerades om möjligt i hem där det fanns barn i samma ålder. Och det har varit till stor nytta och hjälp. Barnen och eleverna i Grästorps skola längtar efter att de nya vännerna från Ukraina ska börja skolan, och kommer att kunna fungera både som stöd och trygghet - en slags fadder, helt enkelt.

Flera läser också på distans med undervisning från Ukraina, vilket vi vill ge dem möjlighet att fortsätta med i Grästorp, säger skolchef Eva Dahl.

Ja, det ser vi positivt på. De är välkomna till skolan för att ha distansundervisning, och kanske också varva med undervisningen här, vi kommer att anpassa efter varje elev.

Det yttersta målet, och det som vi hela tiden måste fråga oss är vad det är som är bra för barnen. Om man lever i en utsatt situation, då är vardagen bra och trygg. Och vi vet att skolan kan erbjuda ett tryggt och bra sammanhang, avslutar Eva Dahl.