Dela sidan på sociala medier

Artikeln publicerades 2 maj 2022

Förbifart Grästorp

I april 2022 vann vägplanen för förbifart Grästorp laga kraft efter att tidigare blivit fastställd av Trafikverket.

Projektet med förbifart Grästorp innebär att trafiken ska styras om, så att tunga transporter inte kör genom centrala Grästorp, utan via väg 2561 (Östra vägen). Omledningen av trafiken kommer att innebära ökad framkomlighet, förbättrad trafiksäkerhet för oskyddade trafikanter, och minskat buller.

För att projektet med förbifart Grästorp ska kunna genomföras, så har kommunen tagit fram en ny detaljplan. Efter att detaljplanen vunnit laga kraft så har Trafikverkets vägplan fastställts och vunnit laga kraft. Detaljplanen och vägplanen baseras på olika lagstiftningar, och det är därför båda dokumenten behövs. Detaljplanen måste stödja vägplanen och ange samma typ av markanvändning. Med stöd i dessa dokument kan väg 47 dras om via väg 2651 (Östra vägen).

Trafikverket kan nu inleda arbetet med att genomföra vägplanen i samarbete med Grästorps kommun.

Preliminär byggstart augusti 2022.