Dela sidan på sociala medier

Artikeln publicerades 6 maj 2022

Digitaliseringsambassadörer

Från vänster: Carina Linder, undersköterska, Carina Landén, undersköterska, Susanne Bertilsson, stödassistent, Sofie Andersson, stödassistent, Ida Lundgren, stödassistent, Sofia Emanuelsson, undersköterska, Anna Mårtensson, undersköterska. Inklippt i nederkant Eva Tengeland, personlig assistent.

Som en del av modellkommunsprojektet har Grästorps kommun valt att utse en grupp med digitaliseringsambassadörer som består av personal från enheterna inom LSS och äldreomsorg.

Grästorps kommun är en av tio utvalda modellkommuner i Sverige där syftet är att inspirera och stödja andra kommuner inom området välfärdsteknik i äldreomsorgen. Tillsammans med Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) bildar vi Kompetenscenter välfärdsteknik.

Utöver det ska modellkommunerna implementera ytterligare digitala lösningar i den egna kommunen för att generera kunskap och erfarenhet. Det kommer att krävas helt nya arbetssätt för att säkra välfärden i Grästorp som idag har 5730 invånare och fram till 2030 kommer antalet medborgare över 80 år att öka med 50%.

Som en del av projektet har Grästorps kommun valt att utse en grupp med digitaliseringsambassadörer som består av personal från enheterna inom LSS och äldreomsorg. Deras uppgift är informera och utveckla digitaliseringsarbetet på enhetsnivå och samverka regelbundet på verksamhetsnivå tillsammans med projektledaren Tobias Leverin.

- Jag ser värdet i digitaliseringen eftersom vi står inför en förändrad demografi. Vi måste jobba på ett rationellt arbetssätt så vi kan prioritera det mänskliga mötet, säger Eva Tengeland, digitaliseringsambassadör. I ambassadörsgruppen ingår åtta frivilliga medledare som ser nyttan med att vara delaktiga i projektet.

Det gemensamma målet för ambassadörerna grundar sig i att uppmärksamma användandet av digitala lösningar för att underlätta i vardagen, både för den enskilde som för personal.
Digitaliseringsambassadören Sofie Andersson belyser också vikten av att vara en brygga för de som tycker digitalteknik är svårt, att motivera och visa nyttan med den digitala innovationen.