Dela sidan på sociala medier

Artikeln publicerades 13 juni 2022

Gratis mensskydd i Grästorps skola

På kommunstyrelsens sammanträde den 1 juni fattades beslut om att erbjuda elever gratis mensskydd på mellan- och högstadiet samt på ungdomsverksamheten 0514.

Idén kom till Svante Classon (C) efter ett samtal med en mamma till en elev på Nya Centralskolan.

Hon frågade varför det inte finns mensskyddsautomater för eleverna i skolan, och jag skämdes över att jag inte tänkt tanken förut. Men som politiker har jag ju möjligheten att lyfta frågan.

Förslaget lämnades som ett initiativärende till välfärdsutvecklingsutskottet, och har utretts av förvaltningen på kommunstyrelsens uppdrag. Både politik och förvaltning har varit rörande överens - det är klart att det ska erbjudas gratis mensskydd i Grästorps skolor!

Elevhälsan kommer att köpa in väggskåp som sätts upp på olika toaletter runtom på mellan- och högstadiet samt i ungdomsverksamheten 0514:s lokaler. Där kommer det att finnas både bindor och tamponger. Både personal i skolan, på elevhälsan och inom ungdomsverksamheten ser mycket positivt på beslutet.

Skolsköterskorna kan bekräfta behovet då det efterfrågas mensskydd från elever i samband med att de får sin mens när de i skolan. Skolsköterskorna har då haft tillgång till bindor att dela ut gratis till eleverna, och nu blir det enklare för eleverna då mensskydden kommer att finnas tillgängliga på toaletterna, utan att man behöver fråga någon som jobbar på skolan först.

Ytterligare en aspekt av beslutet är att mensskydden blir en naturlig del av miljön på toaletten, och därmed mindre tabubelagt att prata om.

Med tillgång till gratis mensskydd i skolan så kan eleverna alltid vara säkra på att det finns skydd om mensen skulle komma oväntat, eller om man glömt att ta med sig. Mensskydd innebär också en kostnad som kanske alla inte har råd med. Med gratis mensskydd kan vi öka tryggheten i skolan, skriver Svante Classon (C) i initiativärendet.

Jessica Johansson, medicinskt ledningsansvarig på elevhälsan instämmer.

Det finns helt klart ett behov och en efterfrågan. Hälften av eleverna som går i skolan har eller kommer att få mens, och det känns bra och självklart att kunna erbjuda gratis mensskydd till de elever som behöver. Det är ett jättebra initiativ som kommer att bidra till att normalisera mens och skapa trygghet för eleverna under skoltid och på fritidsgården.

Elevhälsan ansvarar för uppföljning och utvärdering av förslaget. Gratis mensskydd i Grästorps skolor beräknas kunna införas från läsåret 2022/2023.