Dela sidan på sociala medier

Artikeln publicerades 21 juni 2022

Avslutat projekt av sängsensorer

Från vänster: Carina Landén undersköterska, Carina Linder undersköterska, Therese Stenberg sjuksköterska, Jenny Hallgren lektor och docent i omvårdnad på Högskolan Skövde (på skärm), Jessica Boderos enhetschef, Catharina Gillsjö bitr. professor i omvårdnad på Högskolan Skövde.

En utsedd projektgrupp från social verksamhet har sedan maj 2021 medverkat i ett projekt genom Skaraborgs Hälsoteknikscentrum för test av sängsensorerna Safebase Home och Safebase Move.

I början av projektet installerades totalt 4 set av sängsensor Safebase Home och Safebase Move på sängar i kommunens vård- och omsorgsverksamheter. Sängsensorerna har en larmfunktion som fokuserar på att förebygga fallskador, ta vikt i sängen, förmåga att ändra position i säng, sömnkvalitet samt individanpassat avvikelselarm. Resultatet av sensorernas funktion sker via en mobilapp och webbläsare. Personalgruppen fick genomgå ett par utbildningstillfällen innan sensorerna aktiverades i verksamheten.

Projektgruppens uppdrag har varit att utvärdera sängsensorerna genom att testa och jämföra funktionen hos de olika sensorerna samt identifiera behov av ytterligare larmfunktioner. Projektet avslutades med intervjuer av sjuksköterskor, omsorgspersonal, fysioterapeuter, arbetsterapeuter och enhetschefer.

Grästorps kommun är en av tio utvalda modellkommuner i Sverige där syftet är att inspirera och stödja andra kommuner inom området välfärdsteknik i äldreomsorgen. Tillsammans med Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) bildar vi Kompetenscenter välfärdsteknik.