Dela sidan på sociala medier

Artikeln publicerades 7 juli 2022

Kokningsrekommendation upphävs

Alla vattenprover är nu godkända, och kokningsrekommendationen tas bort för samtliga.

21 juli klockan 09.00

Alla vattenprover är nu godkända, och kokningsrekommendationen tas bort för samtliga.

18 juli klockan 16.00

Vi har nu två godkända provsvar längst ut på ledningen (Flo-Sal-Ås vatten & fiber ekonomisk förening) och inväntar ett tredje godkänt provsvar innan vattnet anses tjänligt igen.

Kokningsrekommendationen för Flo-Sal-Ås vatten och fiber ekonomisk förening gäller alltså fortfarande.

14 juli klockan 10.00

Våra senaste provsvar visar godkänt förutom längst ut på ledningen i Flo-Sal-Ås vatten & fiber ekonomisk förening, där vi har bakterievärden som ligger precis på gränsen för vad som anses tjänligt.

Kokningsrekommendationen gäller därför fortfarande för medlemmar i Flo-Sal-Ås vatten & fiber ekonomisk förening. Övriga behöver inte längre koka vattnet.

Kokningsrekommendationen lyfts alltså för abonnenter fram till Salstad, för Salstad samhälle, medlemmar i Flo fiber vatten och avlopp samt för abonnenter i Flo klev.

Vi samordnar med Flo-Sal-Ås-föreningen och spolar ledningar under dagen samt tar nya prover i eftermiddag.

12 juli klockan 19.00

Vi inväntar fortfarande provsvar.

11 juli klockan 16.00

De prover som vi fått svar på under helgen visar att det ser bättre ut. Vi har idag måndag provtagit på 6 punkter istället för tidigare 3. Vi gör detta för att se om vi har samma fina resultat längst ut i de anslutna föreningarna. Proverna går på odling och vi hoppas få positiva provsvar på onsdag.

8 juli klockan 13.30

Kloreringen av vattnet verkar, och bakterievärdena sjunker avsevärt. Förhandsbeskeden visar att vi är på gränsen till vad som är godkänt. På måndag kommer vi att provta i ändstationerna. Vi återkommer med förhoppningsvis positiva besked under nästa vecka.

6 juli klockan 16.00

Bakterievärdena i vattnet fortsätter ligga på en alltför hög nivå. Med start imorgon torsdag börjar vi därför att klorera vattnet för att få bort bakterierna. Observera att kokningsrekommendation fortfarande gäller för de som tidigare fått besked om detta.

Vid klorering kan vattnet få en svag doft av klor. Kloret försvinner vid kokning. Vi fortsätter provta dagligen och utökar våra provtagningspunkter i och med kloreringen. Klorhalten kommer att ligga under Livsmedelsverkets maxvärde för konsumtion, och är alltså inte farlig.

4 juli klockan 10.30

Förhandsbeskedet på vattenprovet från i fredags visar återigen på förhöjda bakterievärden. Det innebär att vattnet inte är tjänligt, och kokningsrekommendationen kvarstår för de som tidigare fått besked om det.

Vi fortsätter att spola ledningarna och att provta dagligen, och vi samarbetar med vattenföreningarna i området. Vi ser dessutom på ytterligare åtgärder för att få bukt med problemet.

---

1 juli klockan 13.00

Förhandsbeskedet på första vattenprovet visar på förhöjda bakterievärden. Det betyder att vattnet inte är tjänligt, och därför kvarstår kokningsrekommendationen för de som tidigare fått besked om det.

Vattenprov tas varje dag, och vi inväntar vidare resultat.

Vi beklagar besvären detta orsakar.

---

29 juni klockan 08.30

Vi har fått upp trycket igen och fortsätter att spola ledningar under dagen. Vattenprov tas kontinuerligt, och det krävs tre godkända resultat innan vattnet anses tjänligt. Kokningsrekommendation gäller fortfarande för de som tidigare fått besked om det.

---

Tisdag 28 juni klockan 10.30

Just nu arbetar vi med spolning av ledningar och provtagning. Vi har problem med att få upp trycket i ledningarna och felsöker därför. Under förmiddagen görs ett ventilbyte vilket innebär ett kort avbrott i vattenleveransen för boende på Hantverkaregatan, Smedgatan samt redan drabbade på ledningen ut mot Salstad.

Första vattenprovet lämnas för analys idag, och sedan lämnas prov kontinuerligt för att säkerställa en god vattenkvalitet. Resultatet tar några dagar att få då det behöver göras en odling på vattenproven.

Kokningsrekommendation gäller fortfarande för de som fått besked om det. Vatten finns att hämta på kommunförrådet, Odinsgatan 19.

Vi uppdaterar löpande.

---

Måndag 27 juni klockan 18.40:

Den trasiga ledningen är nu lagad, men vi har fortfarande problem med vattentrycket på vissa ställen. Ledningarna är spolade, men en del abonnenter behöver koka vattnet innan förtäring tills vi fått godkända provsvar.

Det rör sig om huvudledningen för kommunalt vatten mellan Grästorp och Salstad, norr om väg 44. Hela Flo-Sal-Ås-föreningen behöver koka vattnet. De medlemmar i Flo fiber, vatten och avlopp som behöver koka vattnet har fått information från sin förening.

Under dagen grävdes både vatten- och avloppsledning av under en täckdikning. Då Flo fiber vatten och avlopp själva trycksätter vattnet efter kommunens vattenverk ledde detta till att otjänligt vatten blandades med dricksvatten. Ovan berörda abonnenter bör koka vattnet innan förtäring. Vi ber om ursäkt för besväret.

Vatten finns att hämta på kommunförrådet, Odinsgatan 19. Slangen hänger utanför grinden.

---

Måndag 27 juni klockan 12.00:

Otjänligt kommunalt vatten i Flo, Sal och Ås. De flesta abonnenter är utan vatten i Flo, Sal och Ås på grund av en avgrävd ledning. Kommer det ändå vatten ur kranen är detta vatten otjänligt. Vattnet bör ej förtäras ens efter kokning.

Vatten finns att hämta på kommunförrådet, Odinsgatan 19, Grästorp.

---

Måndag 27 juni klockan 11.30:

En avgrävd vattenledning i Ås gör att abonnenter på ledningen ut mot Salstad inte har något vatten. Även abonnenter i samhället på samma ledning påverkas då ledningen från vattenverket och ut mot Salstad inte håller trycket. Reparation pågår.

---

Måndag 27 juni klockan 11:

Just nu har vi problem med vattenförsörjningen ut mot Salstad. Felsökning pågår.