Dela sidan på sociala medier

Artikeln publicerades 14 juli 2022

Polisanmälan mot Grästorps kommun

En polisanmälan mot Grästorps kommun har lämnats in angående misstanke om miljöbrott. Anmälan, som lämnas in av Miljö- och hälsa i Lidköping, gäller jordtippen vid Skubbet, där det visar sig att kommunen inte har något tillstånd för en tipp.

Jordtippen är Grästorps gamla soptipp från 1960-talet, som någon gång ska ha övergått till en jordtipp för medborgare, där trädgårdsavfall och schaktmassor kunnat lämnas för en avgift reglerad i avfallstaxan. Den har också använts som mellanlagringsplats för diverse material som sedan fraktats vidare, men mycket rivnings- och restmaterial har placerats i området och sedan blivit liggande kvar där.

"Tyvärr finns det även interna problem med vår hantering, då vi ser att vår egen organisation lämnat restmaterial på tippen som inte får ligga där. Vi ser allvaret i frågan och kommer givetvis vara behjälpliga med utredningen som anmälan leder till.” säger Sophia Vikström, kommundirektör.

Frågan om jordtippen har identifierats, och sedan början av maj i år är tippen helt stängd.

Kontaktperson för frågan är samhällsbyggnadschef Stefan Jansson (V. 27-28) och kommundirektör Sophia Vikström (V. 29 och framåt)