Dela sidan på sociala medier

Artikeln publicerades 8 augusti 2022

Epizooti Djursjukdomar

Samhällets beredskap vid smittsam djursjukdom

krisinformation.se. Länk till annan webbplats. kan du få information om vilka myndigheter som ansvarar vid utbrott av allvarliga smittsamma sjukdomar hos djur och hur du som djurägare ska göra om dina djur blir sjuka.

Jordbruksverkets hemsida. Länk till annan webbplats. kan du läsa mer om fågelinfluensa, aktuellt smittläge i länet och vilka regler som gäller vid rådande skyddsnivå.

Om du påträffar sjuka eller döda vilda fåglar

Vid påträffande av sjuka eller döda vilda fåglar ska du rapportera in det till Statens Veterinärmedicinska anstalt (SVA). Här kan du läsa mer om hur du rapporterar till SVA. Länk till annan webbplats.

Hantering av döda vilda fåglar

Vid fynd av döda vilda fåglar på allmän plats eller i naturen kan ni välja något av nedanstående alternativ för hantering. Observera att den som hanterar fåglar bör använda skyddshandskar och tvätta händerna efter hantering. I områden där döda fåglar finns kan levande fåglar samt
färsk träck från dessa förekomma. Dessa kan sprida smitta och därför bör ej personer som
håller fjäderfä eller hobbyfåglar delta i hantering av döda vilda fåglar.
Låt fåglarna ligga kvar. Att vilda fåglar dör är en naturlig företeelse.

  • Gräv ner fåglarna så att inga andra djur kommer åt materialet
  • Om nedgrävning inte är möjligt kan mindre fåglar läggas i en vanlig plastpåse (fylld till max hälften så påsen kan knytas ihop ordentligt). Påsen läggs i ytterligare en plastpåse som också försluts noga och läggs i soporna tillsammans med annat
    brännbart material.
  • Om fåglarna är för stora eller för många för att läggas i sophanteringen enligt ovan bör de i stället läggas i dubbla sopsäckar och köras till förbränning. Kontakt ska tas med förbränningsanläggningen för instruktioner hur materialet kan tas emot.

Om du misstänker ett utbrott av smittsamma anmälningspliktiga sjukdomar ska även länsveterinären på Västra Götalands länsstyrelse kontaktas Länk till annan webbplats..

Information om vilka djursjukdomar som är anmälningspliktiga Länk till annan webbplats.

Om du har egna tamfåglar

Du som djurägare kan göra mycket för att minska risken för att viruset kommer i kontakt med din besättning eller sprids till andra. På Jordbruksverkets hemsida kan du läsa mer om vilka symtom du ska vara uppmärksam på och hur du ska agera vid misstänkt eller konstaterad smitta.

Här kan du hitta Jordbruksverkets information om sjukdomar, hygienregler och antibiotikaresistens hos fjäderfän Länk till annan webbplats.