Dela sidan på sociala medier

Artikeln publicerades 17 augusti 2022

Grästorps kommun stödjer Grannsamverkan

Grannsamverkan är ett samarbete mellan boende och Polisen/kommunen. Syftet med den brottsförebyggande metoden Grannsamverkan är att göra bostadsområden mindre attraktiva för brottslig verksamhet. Enligt senaste utvärderingen av metoden, från Malmö högskola, kan boende minska inbrotten med så mycket som 36 % i ett bostadsområde med metoden.

Metoden bygger på ökad uppmärksamhet bland de boende samt kunskap om vilka åtgärder de kan vidta för att minska risken för att bli utsatt för inbrott. Målet är att minska brottsligheten och öka tryggheten i bostadsområden. Därför har Grästorps kommun beslutat att under de kommande två åren stödja verksamheten Samverkan mot brott (SAMBO) som står bakom metoden Grannsamverkan i Sverige.

Vi i Grästorps kommun tycker att det är viktigt att de boende i kommunen som vill göra det dom kan för att minska risken för att utsättas för inbrott genom metoden Grannsamverkan ska kunna göra det utan kostnad. Därför har vi valt att aktivt stödja Samverkan mot brott och Grannsamverkan, säger Kent Larsson, kommunalråd och kommunstyrelsens ordförande i Grästorp.

Den som vill starta Grannsamverkan i sitt bostadsområde kontaktar först sina grannar och stämmer av intresset. Därefter kontaktas den lokala polisen eller kommunen för uppstart av Grannsamverkansområdet. De boende utbildas av Polisen/kommunen och får då en fördjupad kunskap om hur Grannsamverkan fungerar och vad som är viktigast i det fortsatta arbetet med att öka tryggheten och förebygga brott. Via Polisen/kommunen erhålls sedan skyltar och dekaler att använda för att visa att området är aktiva inom Grannsamverkan.

Det finns några minimikrav för att bedriva Grannsamverkan:

  1. Vaksamhet - var allmänt vaksam och kontakta polisen om något är misstänkt
  2. Om du är bortrest - meddela dina grannar om du är bortrest mer än några dagar
  3. Värdesaker - förvara värdesaker på ett betryggande sätt
  4. Förebyggande åtgärder - var förtrogen med de förebyggande tips som finns på www.samverkanmotbrott.se Länk till annan webbplats.

Läs mer om Grannsamverkan på www.grannsamverkan.se Länk till annan webbplats.