Dela sidan på sociala medier

Artikeln publicerades 2 september 2022

Hjälp oss med översiktsplanen

Grästorps kommun arbetar med en ny översiktsplan, och där är invånarnas åsikter och erfarenheter till stor hjälp för oss.

Översiktsplanen omfattar hela kommunen och är ett strategiskt och vägledande dokument för hur mark och vatten ska användas, utvecklas och bevaras.

En viktig del av arbetet med översiktsplanen är medborgardialog. Med invånarnas kunskap, erfarenhet och behov kan kommunen få ett så bra planeringsunderlag som möjligt för det fortsatta arbetet.

Genom enkäten finns det möjlighet att skriva en synpunkt och sätta en knappnål i kartan som hör till synpunkten. Det kan handla om markområden som behöver utvecklas, en plats som är extra bra och som man önskar ska bevaras, eller ett gång- och cykelstråk som saknas.

Alla åsikter är värdefulla, och vi önskar synpunkter från alla, både unga och gamla, från landsbygd och samhälle. Stort tack för er hjälp!

Enkäten är anonym, och enbart synpunkten visas utåt för andra som besöker enkäten.

Länk till enkäten. Länk till annan webbplats.

Samråd

Förutom denna medborgardialog kommer det även finnas möjlighet att tycka till om planförslaget under det formella samrådsskedet.