Dela sidan på sociala medier

Artikeln publicerades 5 september 2022

Grästorp återvinner isskrapet och sparar vatten

Under många år har det legat en stor snöhög utanför Grästorps ishall, men efter ishallens renovering under 2021-22 är det slut med det. Nu har Grästorp som första kommun i Sverige installerat en smältgrop för att kunna återvinna snön och på så sätt spara stora mängder vatten.

 Under 2021-22 har Grästorps kommuns ishall renoverats och fått två nya omklädningsrum, en aktivitetsyta, ett bollförråd till IK Gauthiod samt ett garage till ismaskinen och andra maskiner till skötseln av idrottsplatsen i anslutning till ishallen.

Dessutom har det installerats en smältgrop med rening.

"När isen spolas efter träning och match så hyvlas även isen för att hålla tjockleken konstant. Tidigare tippade man den snön utanför ishallen och lät den smälta ner och ut med dagvattnet, men nu tippas den istället i en grop inne i ishallen där snön smälter. Vattnet renas, och så använder man det vattnet nästa gång man spolar isen," förklarar David Edvardsson, projektledare för renoveringen, och den som kom med idén om att Grästorps ishall borde ha en smältgrop med rening.

Med den nya tekniken sparas stora mängder vatten. För varje spolning av isen går det åt runt 500 liter vatten, och under högsäsong spolas isen ungefär tio gånger per dag. I en normal ishall går det alltså åt 35-50 kubikmeter vatten per vecka för att spola isen. Det har hänt flera gånger att kommuners ishallar fått nyttjandeförbud, då det varit vattenbrist och bevattningsförbud.

Med den nya smältgropen sparas alltså både miljö och pengar.

Smältgropen rymmer 9000 liter vatten, och när snön tippas i gropen smälter den inom 40 minuter. Värmen till smältgropen är fjärrvärme. Från gropen filtreras smältvattnet genom flera filter, och resultatet är ett väldigt rent vatten som dessutom ger en högre kvalitet på isen än innan.

"Målet är att bara använda färskvatten första gången, då isen görs iordning för säsongen och sedan återanvända det igen och igen," avslutar David Edvardsson.

Se en film om smältgropen

Här finns en kort film om smältgropen! Länk till annan webbplats.