Dela sidan på sociala medier

Artikeln publicerades 12 september 2022

Trygghetscirkeln startar för föräldrar den 4/10

Trygghetscirkeln utgår framförallt från anknytningsteorin och syftet med metoden är att öka föräldrars förmåga att lyhört läsa av, tolka och möta sina barns grundläggande behov och därmed skapa trygghet hos barnet som i sin tur påverkar barnets beteende i positiv riktning.

Alla föräldrar önskar att deras barn känner sig trygga. Alla föräldrar upplever föräldraskapet utmanande i olika situationer. Trygghetscirkeln utgår från anknytningsteori och fokuserar på barns behov snarare än på barns beteende.

Trygghetscirkeln som kommer hållas under 6 träffar á 1,5 timma inklusive fika. De sex träffarna bygger på varandra så det är viktigt att man har möjlighet att närvara vid alla träffar. Platsen för träffarna är i Familjehuset Ageras lokaler, i Kommunens hus. Utbildare för träffarna är Linda Hurtig och Veronica Johansson som i vanliga fall arbetar på Familjehuset Agera i Grästorps kommun.

Trygghetscirkelns träffar:

  • Tisdag 4/10 kl. 18.00-19.30
  • Tisdag 11/10 kl. 18.00-19.30
  • Tisdag 18/10 kl. 18.00-19.30
  • Tisdag 25/10 kl. 18.00-19.30
  • Tisdag 1/11 kl. 18.00-19.30
  • Tisdag 15/11 kl. 18.00-19.30


Vill du delta?

Anmälan görs till utbildningsansvarig senast torsdag 27/9,
på telefon 0514-582 85 eller mail till linda.hurtig@grastorp.se