Dela sidan på sociala medier

Artikeln publicerades 16 september 2022

Positivt mottagande av temaveckan

Premiären av Grästorpsveckan för psykisk hälsa har fått positiv respons av både kommuninvånare och verksamheter inom kommunen.

Den 5-11 september arrangerades för första gången Grästorpsveckan för psykisk hälsa i kommunen, en vecka för ökad kunskap, hopp och samtal kring psykisk hälsa. Under veckan fanns det olika arrangemang och föreläsningar som berörde ämnet psykisk hälsa som allmänheten kunde ta del av helt kostnadsfritt.

Veckan drog igång med en föreläsning av Suicide Zero som hölls i samlingssalen inne i Kommunens hus. Maria från Suicide Zero höll i föreläsningen Våga fråga för medborgarna. Hon belyste vikten av att våga fråga och vilka frågor man kan ställa till sina medmänniskor när livet är tufft. Hon nämnde även olika livsskeenden som kan upplevas utmanande i livet och tipsade då att ha extra koll på de runt sig.

Maria, föreläsare Suicide Zero

Under Grästorpsveckan för psykisk hälsa fanns också möjlighet att hämta ut gratis gröna band som symboliserar psykisk hälsa, genom att bära bandet ökar vi medvetenheten om mental hälsa. De gröna banden hittade man på biblioteket, 0514 ungdomsverksamheten, seniorcenter, familjehuset Agera, stödteamehet och AME.

Linda Hurtig, samordnare Familjehuset Agera

Samordnaren Linda Hurtig från Familjehuset Agera har varit initiativtagare till temaveckan och hon ser ljust på framtiden gällande uppmärksammandet av mental hälsa i kommunen.

- Responsen har varit positiv från både besökare och verksamheter som valt att uppmärksamma veckan. Samtal har förts om psykisk hälsa och livets upp- och nedgångar. Vi är positiva och tänker att Grästorpsveckan för psykisk hälsa kommer att bli ett återkommande koncept även nästa år, säger Linda.

Både 0514 Ungdomsverksamheten och Ungdomsmottagningen höll öppet hus under veckan och visade upp sina verksamheter för de som var nyfikna. Biblioteket skyltade med böcker inom temat psykisk hälsa och uppmanade sina besökare att öka kunskapen genom att låna en bok. I mitten av veckan fanns det också möjlighet att gå på snackiscafé utanför Kulturhuset där det bjöds på fika i samband med samtal om livet tillsammans med Familjehuset Agera, seniorcenter och Grästorps kyrka.

Kulturhuset

Som avslutning på veckan bjöds allmänheten in till Grästorps kyrka, på Suicidpreventiva dagen, där fanns det möjlighet att tända ljus, lyssna på musik med texter om livsmod och samtala en stund.

Grästorps kyrka

- Nu har vi ett helt år på oss att planera 2023 års programinnehåll för Grästorpsveckan för psykisk hälsa och det ser vi fram emot. Något jag blir glad över är att jag ser det gröna bandet på personer runt om i Grästorp, avslutar Linda Hurtig.