Dela sidan på sociala medier

Artikeln publicerades 30 september 2022

Hur upplever du tryggheten i Grästorp?

Vi behöver din hjälp med att besvara vår enkät gällande trygghetsfrågorna i Grästorps kommun. Detta är ett samarbete mellan kommunen och polisen i arbetet för ökad trygghet.

Kommunen och polisen samarbetar brottsförebyggande och trygghetsskapande i Grästorps kommun genom olika insatser. En viktig del av arbetet är medborgardialog och fånga in den upplevda tryggheten i kommunen, med hjälp av era synpunkter kommer ni ge oss styrroder i vårt fortsatta arbete. Syftet med arbetet är att öka tryggheten och minska brottsligheten i Grästorps kommun.

Hjälp oss samla in kommuninvånarnas åsikter genom att besvara vår digitala enkät nedan.

Länk till enkäten:
https://forms.microsoft.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=GPaF3li1R0-SgsmOSenrK1TttyzOTs9CuQAmwMO3KaZURjNGMktPR0g3VkdOUVFJSEhaSFFYVTVNSSQlQCN0PWcu Länk till annan webbplats.

Dina synpunkter är viktiga för oss, tack för att du tar dig tid att svara!