Dela sidan på sociala medier

Artikeln publicerades 6 oktober 2022

Utbildningsrum för vårdpersonal står snart färdigt

Lära mera rummet i källaren på Kommunens hus börjar bli klart och innan dörrarna öppnas har våra digitaliseringsambassadörer fått i uppdrag att komma med förslag på teknikprylar som behöver finnas i rummet.

Just nu pågår arbetet med att färdigställa lära mera rummet som är ett utbildningsrum för vårdpersonal i källaren på Kommunens hus. Rummet kommer inredas med bland annat virtuellt fönster med rullgardinsstyrning, automatiska köksskåp, hygientoalett samt digital teknik som skapar trygghet och självständighet i hemmet.

Våra digitaliseringsambassadörer som består av personal från enheterna inom LSS och äldreomsorg har det gemensamma målet att uppmärksamma användandet av digitala lösningar för att underlätta i vardagen, både för den enskilde som för personal. Det är viktigt att få med ambassadörernas perspektiv i utformningen av lära mera rummet för att skapa en yta som speglar personalens arbetssituation.

Som besökare kommer man få ta del av ny teknik som syftar till att bibehålla eller öka trygghet, aktivitet, delaktighet eller självständighet för en person som har eller löper förhöjd risk att få en funktionsnedsättning.

Målet är att lära mera rummet ska vara färdigt och kunna ta emot besökare i november, vid intresse av allmänheten att besöka rummet tar man kontakt med Seniorcenter som medverkar vid besöket. Kontaktpersoner är Maria Toll, seniorsamordnare telefon 0514-582 71 och Stina Kelvered, aktivitetssamordnare telefon 0514-58269.

  • Vad är lära mera rummet?
    Ett rum för lärande, utveckling och utbildning.

  • Vilka kommer använda lära mera rummet?
    Personal, brukare och anhöriga. Vi ser en stor vinst i att ha en lokal för att öva/lära sig i förflyttningar, bädda en säng, lära sig hur en tvättmaskin fungerar och annat som vårdyrket innebär. Där får man också möjlighet att titta på den tekniska utrustningen vi har och visa upp kommande produkter.

  • Varför bygger man rummet istället för att använda befintliga resurser?
    Det har saknats lokaler för att öva och utbilda i, vi har då och då lånat brukarnas lägenheter men det är ingen bra lösning. Vi behövde komplettera med ett ”eget” rum men att det ska se ut som en lägenhet.