Dela sidan på sociala medier

Artikeln publicerades 13 oktober 2022

Ny dagvattenledning

Just nu byggs en dagvattenledning som ska betjäna området Hantverksgatan/Smedgatan upp mot Lilla Bergsgatan.

Dagvattenledningen ska mynna ut i Mjölån, och åtgärden är ett led i arbetet att göra Grästorp mindre sårbart vid skyfall. Nu arbetar man på första etappen fram till Smedgatans anslutning. Man beräknar vara färdig i mars 2023.