Dela sidan på sociala medier

Artikeln publicerades 27 oktober 2022

I Grästorp ska måltidsstunderna bli ännu bättre

I höst startar äldreomsorgen och måltidsenheten i Grästorp upp ett samarbete kring måltiderna på särskilt boende som ska pågå under flera år. Tillsammans ska man göra måltidsstunderna på kommunens särskilda boenden ännu bättre.

Måltiderna är viktiga livet igenom, och inte minst inom äldrevården. När man blir äldre förändras både smaksinne, lukt och motorik, och undernäring är ett utbrett problem bland personer på särskilt boende. I Grästorps kommun har måltidschef Åsa Carlstein och chefer inom äldreomsorgen diskuterat en större utbildningsinsats för samtlig personal inom enheterna i flera år, och i höst gick äntligen startskottet för satsningen.

Åsa Carlstein har tidigare arbetat med måltidssituationen inom äldreomsorgen i andra kommuner. Dessutom är hon en av huvudförfattarna till Livsmedelsverkets skrift Nationella riktlinjer för måltider i äldreomsorgen. Alla myndigheter är överens: det krävs samverkan, att alla enheter samarbetar för att göra måltidsupplevelserna så bra som möjligt och för att skapa matlust.

Nu föreläser Åsa om förändrade näringsbehov och sensoriska förmågor hos den åldrande människan för både chefer och personal på särskilt boende i Grästorp, och för kockarna som lagar maten till de äldre.

”Personalen, och inte minst undersköterskorna, spelar en jättestor roll för hur måltiderna upplevs. Det är de som serverar maten, som tillagar frukost och mellanmål och som sitter med vid varje måltid. Och det är de som kommunicerar med oss i köket, som berättar vad som går hem hos de boende och inte.” säger Åsa Carlstein.

På utbildningen diskuterar man hur det fungerar på avdelningarna, vilka tillbehör som finns och vilka drycker som erbjuds. Deltagarna får också tips om hur de kan näringsberika på avdelningarna och hålla aptiten uppe hos de boende med hjälp av till exempel ”sängkantsmat”, mellanmål och aptitretare. Allt med syfte att förebygga undernäring och bidra till livskvalitet.

Varje boende på kommunens särskilda boenden har ett personligt matkort. Det uppdateras hela tiden med personens önskemål och förändrade behov, och varje gång kockarna ska laga mat så läser de matkorten. Undersköterskorna lämnar också betyg på maten, så kockarna vet om maträtten gick hem hos de boende och om portionerna var lagom stora. Maträtter som får ett lågt betyg tas bort från menyn.

Höstens utbildning följs upp efter nyår då man kommer att prata matsvinn och livsmedelshygien, detta för att göra mathanteringen på avdelningarna ännu bättre. Nästa höst väntar utbildningar om måltidsmiljö och personalens viktiga roll vid måltiderna.

Efter nyår kommer dessutom en av kommunens kockar, som tidigare arbetat som undersköterska i en annan kommun, att finnas med vid måltider på de olika avdelningarna på särskilt boende, för att tillsammans jobba in sina nya kunskaper.

”På det stora hela så applicerar vi socialtjänstlagen på måltiden. Och det är viktigt att det här inte stannar vid teori, utan att vi omsätter det i praktik. Det är så vi kan bli bättre,” avslutar Åsa Carlstein.