Artikeln publicerades 30 oktober 2022

Vi söker kontaktfamiljer, kontaktpersoner och familjehem

Vill du göra skillnad? Är du en trygg och stabil person som vill ge av din tid till barn och ungdomar som behöver stöd?

Svårigheter i den egna familjen kan göra att barn och ungdomar behöver extra stöd från andra familjer eller personer. Det kan handla om regelbundna träffar med en kontaktperson, eller att bo hos en kontaktfamilj med jämna mellanrum.

Kontaktfamilj

Ibland kan ett barn eller en ungdom ha behov av att få komma till en annan familj några dygn i månaden. Familjen som tar emot barnet eller ungdomen kallas för kontaktfamilj. Barnet eller ungdomen kan ha psykiska, fysiska eller sociala svårigheter och problem. Kanske är det så att den egna familjen saknar ett socialt nätverk som kan hjälpa till.

Kontaktperson

En kontaktperson ger stöd till ett barn, en ungdom eller en vuxen. Det kan handla om att behöva hjälp och stöd i olika sociala sammanhang, att komma igång med en aktivitet eller bara att ha någon att prata med. Behovet av stöd kan variera från flera gånger i veckan till någon gång per månad.

Familjehem

Ett familjehem är en trygg och stabil plats för barn och ungdomar som av någon anledning inte kan bo hos sina föräldrar. Familjehemmet ger barnet eller ungdomen trygghet, vård och omsorg. Det spelar ingen roll om man är gift, sammanboende eller ensamstående, det viktiga är trygghet och stabilitet för det placerade barnet eller ungdomen.

Som familjehemsförälder är du del i ett team kring ett placerat barn och har i de flesta fall många samarbetspartners: barnens föräldrar och släktingar, handläggare på socialtjänsten och ibland på barnpsykiatrisk mottagning, samt lärare och personal på skola och inom barnomsorgen.

Du kan göra skillnad

Att ställa upp som medmänniska, och att öppna upp sitt hem för någon annan och ge av sin tid är en insats som kan göra en avgörande skillnad för en annan människa. Som kontaktperson, kontaktfamilj eller familjehem krävs det att du själv har en trygg och stabil livssituation, och att du tycker om och har tid att vara tillsammans med andra människor.

Vill du bli kontaktperson, kontaktfamilj eller familjehem?

Är du intresserad av att bli kontaktperson, kontaktfamilj eller familjehem? Kontakta social verksamhet i Grästorps kommun på socialverksamhet@grastorp.se eller ring 0514-582 41 (telefontid mån, ons-fre 08.30-09.30)

Hur går det till?

Anmäler du intresse för att bli kontaktperson, kontaktfamilj eller familjehem påbörjas en utredning för uppdraget. Utredningen består av kontroll i offentliga register, intervjuer och hembesök om du ska ta emot barn i hemmet.

Det är socialtjänsten som tillsätter kontaktpersoner och kontaktfamiljer. För att få bli familjehem krävs ett beslut i socialnämnden som baseras på utredningen samt på dig och din familjs möjligheter att tillgodose det aktuella barnets behov.

Att vara kontaktperson eller kontaktfamilj

När du blivit godkänd som kontaktperson eller kontaktfamilj får du träffa den eller de som behöver ditt stöd och prova om kontakten känns bra. Om det inte är några problem skrivs ett avtal som bland annat innehåller uppdragets längd och hur mycket tid som du bör räkna med att lägga ner. Du får också en beskrivning av innehållet i uppdraget. Avtalen kan förlängas eller på annat sätt förändras om någon av parterna vill det.

Ersättning kontaktperson och kontaktfamilj

Som kontaktperson eller kontaktfamilj får du ersättning för ditt uppdrag. Ersättningen består av en arvodesdel och en omkostnadsdel per månad. Arvodet är beskattningsbart och baseras på den tid och den svårighetsgrad som uppdraget innebär. Omkostnaden är skattefri och ska täcka dina kostnader i samband med uppdraget.