Dela sidan på sociala medier

Artikeln publicerades 27 november 2022

Sprängningsarbete från vecka 48

Information till dig som bor på Dalhem och intilliggande områden

Arbetet med att göra Grästorp mindre sårbart vid skyfall pågår för fullt. För dagvattenledningen som ska betjäna Hantverkargatan/Smedgatan upp mot Lilla Bergsvägen och mynna i Mjölån kommer bergborrning och bergsprängning att utföras från vecka 48. Borrning och sprängning kommer att ske vardagar mellan kl. 07:30- 16:30, detta för att minimera störningarna så mycket som möjligt för närboende.

Vi kommer att praktisera metoden ”försiktig” sprängning. Innan sprängning ljuder en varning med korta ljudstötar ( – – – – ). Efter sprängningen ljuder en lång sammanhängande ljudsignal (_____) som signalerar att sprängningen är över.