Dela sidan på sociala medier

Artikeln publicerades 1 december 2022

Nu är kommunstyrelsens ordförande valda

Från vänster: Kent Larsson (M), Maria Toll (C) och Petter Johansson (S)

Under kommunfullmäktige den 28 november valdes kommunstyrelsen för mandatperiod 2023-2026.

Vid kommunfullmäktiges sammanträde i måndags valdes ledamöter och ersättare till alla nämnder och direktioner samt ombud till diverse samarbetsorganisationer. Dessutom valdes kommunstyrelsens ordförande och vice ordförande.

Kent Larsson (M) och Maria Toll (C) fortsätter som kommunalråd i Grästorp även kommande mandatperiod, 2023–2026. Petter Johansson (S) valdes till oppositionsföreträdare.

Kommunstyrelsens ordförande

  • Ordförande och kommunalråd: Kent Larsson (M)
  • 1:e vice ordförande och andre kommunalråd: Maria Toll (C)
  • 2:e vice ordförande och oppositionsföreträdare: Petter Johansson (S)