Dela sidan på sociala medier

Artikeln publicerades 20 januari 2023

Grästorps kommun byter utskottsorganisation

Efter att ha provat en ny utskottsorganisation under två år återgår Grästorps kommun nu till den gamla, med några små justeringar.

Under 2020 röstades en ny, tillfällig utskottsorganisation igenom som innebar att allmänna utskottet med personalutskott blev samhällsutvecklingsutskottet, och att bildningsutskottet och sociala utskottet slogs ihop och blev till välfärdsutvecklingsutskottet. Utskottsorganisationen följde på så vis kommunens inriktningsdokument.

Den nya organisationen provades under resterande mandatperiod och har under tiden utretts av en fullmäktigeberedning. Nu återgår man till organisationen man hade förut, med några mindre justeringar.

"Mycket går att effektivisera men bara till en viss grad och i det här fallet så blev det så mycket att kvalitén i det politiska arbetet blev lidande och därför tar vi ett steg tillbaka till en organisationsform som vi känner oss trygga med", säger kommunstyrelsens ordförande Kent Larsson.

Utskottsorganisationen

Under kommunstyrelsens sammanträde 2023-01-18 valdes ledamöter och ersättare till samtliga utskott.

Bildningsutvecklingsutskottet

Bildningsutvecklingsutskottet har hand om frågor som rör bildningsverksamheten, så som barn och utbildning. Bildningsutvecklingsutskottet har sju ledamöter och tre ersättare.

 • Ordförande Maria Toll (C)
 • Vice ordförande Fredrik Johansson (M)

Övriga ordinarie ledamöter:

 • Eva Tengeland (M)
 • Kent Hansson (M)
 • Madeleine Vinberg (C)
 • Kristina Eriksson (S)
 • Mikael Flink (SD)

Ersättare:

 • Henrik Svensson (M)
 • Rose-Marie Edvardsson (C)
 • Sofia Emanuelsson (S)

Samhällsutvecklingsutskottet

Samhällsutvecklingsutskottet bereder ärenden som rör samhällsutveckling och tillväxtfrågor, förutom frågor som gäller näringsliv och turism. Det bereder också ärenden som rör samhällsutveckling och teknisk service. Samhällsutvecklingsutskottet har sju ledamöter och tre ersättare.

 • Ordförande Kent Larsson (M)
 • Vice ordförande Tobias Leverin (C)

Övriga ordinarie ledamöter:

 • Kent Hansson (M)
 • Matilda Tengström (M)
 • Svante Classon (C)
 • Petter Johansson (S)
 • Marlene Hansson (SD)

Ersättare:

 • Eva Tengeland (M)
 • Krister Önnermalm (C)
 • Elisabeth Hansson Ohlsson (S)

Socialutvecklingsutskottet

Socialutvecklingsutskottet har uppföljningsansvar inom sitt verksamhetsområde. Här bereds samtliga ärenden som rör social verksamhets område som inte är individärenden. Socialutvecklingsutskottet har sju ledamöter och tre ersättare.

 • Ordförande Thomas Johansson (M)
 • 1:e vice ordförande Niclas Toll (C)
 • 2:e vice ordförande Elisabeth Hansson Ohlsson (S)

Övriga ordinarie ledamöter:

 • Henrik Svensson (M)
 • Anette Hurtig (M)
 • Marie Svensson (C)
 • Riona Hansson (SD)

Ersättare:

 • Kent Hansson (M)
 • Rose-Marie Edvardsson (C)
 • Emma Andersson (S)

Kommunstyrelsens arbetsutskott tillika budgetberedning och personalutskott

Bereder ärenden och frågor som rör ekonomi, personal och organisation. Här förbereds kommunstyrelsens förslag till ettårsbudget, ekonomisk plan och verksamhetsplan. Här bereds även näringslivs- och turismutvecklingsfrågor.

 • Ordförande Kent Larsson (M)
 • 1:e vice ordförande Maria Toll (C)
 • 2:e vice ordförande Petter Johansson (S)
 • Ytterligare ledamot är Thomas Johansson (M)