Dela sidan på sociala medier

Artikeln publicerades 30 januari 2023

Markanvisningstävling Brännebacka Västra

Nu går projekteringen av Brännebacka Västra in i nästa skede med en markanvisningstävling. Där ges aktörer möjlighet att skicka in projektförslag för att få möjlighet att bygga bostäder på det aktuella markanvisningsområdet.

Grästorps kommun inbjuder härmed byggherrar och exploatörer att anmäla intresse för byggnation av bostäder på Brännebacka Västra, Grästorps nyaste bostadsområde. Kommunen kommer tillsammans med Peab Anläggning AB att starta utbyggnaden av infrastruktur och allmän platsmark sommaren 2023. Den första etappen utgörs av 13 villatomter som kommer att säljas via den kommunala tomtkön och fem byggrätter som läggs ut till markanvisning där kommunen planerat för rad-, par- och kedjehus samt mindre flerbostadshus.

Med markanvisningen eftersöker Grästorps kommun en eller flera aktörer som kan genomföra en effektiv exploatering av området. Aktörer har möjlighet att inkomma med förslag på projektidéer till och med den 24 mars, därefter kommer kommunen utvärdera och tilldela markanvisningen till den aktör som bedöms ha den bästa helhetslösningen.

Om Brännebacka Västra

Brännebacka Västra är Grästorps nyaste bostadsområde och ligger i direkt anslutning till tätorten som fortsätter att växa västerut. Brännebacka Östra har tidigare byggts ut med 27 villor och Brännebacka Västra blir en fortsättning på denna utbyggnad av tätorten. Cirka 150 meter norr om planområdet ligger första utslaget på Ekarnas golfklubbs 18-hålsbana. Fina promenadstråk finns på 200 meters avstånd och öster om området sträcker sig Nossan som genomkorsar tätorten. Området ligger ungefär 1 kilometer från centrum med tillhörande serviceutbud.

Mer information

Här hittar du mer information om markanvisningen.