Dela sidan på sociala medier

Artikeln publicerades 13 februari 2023

Lägre elförbrukning i Grästorp under 2022

På grund av den ansträngda energisituationen i Sverige och Europa med höga priser och risk för frånkoppling har invånarna i Grästorps kommun blivit mycket mer medvetna om sin elförbrukning, det syns tydligt i statistik från Grästorp Energi.

Under förra året lanserade Energimyndigheten kampanjen Varje kWh räknas. Där ger de tips och råd om hur vi gemensamt kan minska på elförbrukningen och hur man kan avlasta systemet genom att använda el vid rätt tid på dygnet. De höga elpriserna har också gjort att elförbrukningen minskat.

"Ja, vi ser en tydlig minskning av energiförbrukningen i vårt elnätsområde. 2021 och 2022 var ganska lika temperaturmässigt, båda åren hade en kallperiod i början av året samt 2-3 veckor sträng kyla i december.", säger Mats R Andersson, VD På Grästorp Energi.

Han fortsätter: "Det är också viktigt att säga att besparingen av el och omflyttning till användning av el under billigare timmar också har påverkat priset positivt."

Under 2022 har grästorpsborna förbrukat 12% mindre el än under 2021. Ser man bara till det sista kvartalet är skillnaden 17% mindre förbrukning under 2022.

I Grästorp Energis elnätsområde ingår även Såtenäs och Vänersnäs, som alltså finns med i statistiken.

Grästorps kommun

Regeringen har också gett myndigheter med fler än tio anställda i uppdrag att minska sin elförbrukning. I slutet på mars 2023 ska siffrorna sammanställas av Energimyndigheten. När Grästorps kommun ser på statistiken för år 2022 visar siffrorna att man minskat sin elförbrukning med strax över 3%.

"Vi har minskat elförbrukningen med relativt enkla medel. Dels har vi alla varit mer uppmärksamma på att släcka lampor och stänga av sådant som står på stand by, men vi har också arbetat med att byta ut gamla armaturer till LED och installerat närvarostyrd belysning. Dessutom har vi installerat solceller på två fastigheter." säger Stefan Jansson, samhällsbyggnadschef i Grästorps kommun.

Att minska energiförbrukningen och att bli mer energieffektiva är ett övergripande arbete som kommer att fortsätta i kommunens verksamhet även framöver.