Dela sidan på sociala medier

Artikeln publicerades 20 februari 2023

Klimatpositiva matregioner

Rätt från Slätt bjuder in till en kväll med inspiration om hur vi planerar för en lokal matförsörjning i kommuner och regioner med en nettoinlagring av kol i marken. Kom och ta del av kunskaperna från Jonathan Naraine, arkitekt och matsystemdesigner.

Jonathan berättar en historia från framtiden där en kommun och hela Västra Götaland blivit mer självförsörjande på mat och rentav blivit en matregion som lagrar in mer koldioxid än vad de släpper ut.

Vem: Jonathan Naraine, nu verksam som planarkitekt i Skara.
När: 6 mars kl. 18-20
Var: Bellmansalen, Kulturhuset i Grästorp
Gratis, ingen föranmälan behövs.

Klimatpositiva matregioner

Kan en kommun eller region bli självförsörjande på livsmedel och samtidigt skapa en nettoinlagring av koldioxid i marken? Kanske kan kommunen rentav lagra in mer kol än vad man släpper ut per person inklusive konsumtions-baserade utsläpp? Ett jordbruk, som samtidigt som det producerar mat, även skapar en mängd ekosystemtjänster och förbereder oss på att hantera mer extremväder genom att bygga upp mullhalten.

Genom att lagra ner koldioxid, CO2, i marken och binda det som kol och ökad mullhalt, kan jordbruksmarken hjälpa till att minska halten i atmosfären och därmed bromsa eller motverka växthuseffekten som bidrar till ett varmare klimat. Vi kan alltså använda marken och växterna som en “koldioxid-fälla” genom att planera och använda marken annorlunda. Vi kan alltså bidra POSITIVT till klimatet!

Visste du att..
* För varje ton kol som binds i jorden som organiskt material kan marken hålla 20 ton vatten – kolrik jord håller alltså många gånger sin vikt i vatten - vilket gör att vi bättre kan hantera både torka och översvämningar.

* Vid rätt förhållanden kan 5-20 ton CO2 per hektar bindas i vår jordbruksmark enligt australienska forskaren Dr. Christine Jones.
Vilket i stor skala skulle kunna hjälpa oss bli koldioxidneutrala eller rentav uppnå ”nettoinlagring”.

Bakgrund

Kolinlagrade matregioner är namnet på det examensarbete som Jonathan Naraine skrev under våren 2022 på Chalmers masterprogram för Arkitektur och planering bortom hållbar utveckling.

Under föreläsningen presenterar Jonathan sitt arbete - ett förslag på ett designramverk, en metod och planeringsstrategier kring hur fysisk planering kan underlätta för ett regenerativt lantbruk och lokala matsystem med nettoinlagring av kol via jordbruksmark i regional skala.

* Genom en metod av "forskning genom design” utforskades två framtidsscenarion av en koldioxidpositiv och självförsörjande region och hur det påverkar en gård och en hel kommun (Orust):

* Välkommen till ett Västra Götaland i 2045 som ställt om för att producera merparten av maten lokalt och där invånarna bor mer utspritt i en ”rurbaniserad region”.

* Vi dyker ned i Orust kommun och ser hur markanvändningen ändrats och människors dieter anpassats så att man kan producera den mat kommunen behöver även med en fördubblad befolkning.

* Hur gjorde kommunen för att nå hit 2045? Hur placerade man vägar och byggelse på rätt plats i landskapet för att inte bygga bort jordbruksmarken?

* Vi får se hur Bjällansås gård blivit en modellgård för regenerativt kolinlagrande jordbruk och vad Orust gjort för att undvika ”urban sprawl” på jordbruksmark.

* Slutligen presenteras 6 planeringsstrategier kring hur kommuner och regioner kan uppnå en ökad självförsörjning och stödja regenerativt jordbruk som bygger matjord och vitaliserar ekosystem, lokalsamhällen och lokala ekonomier.