Dela sidan på sociala medier

Artikeln publicerades 24 februari 2023

Medledare utbildas i BPSD

Två sjuksköterskor i Grästorps kommun är certifierade utbildare i BPSD - beteendemässiga och psykiska symtom för personer med demenssjukdom. Nu utbildar de personal i social verksamhet.

Sjuksköterskorna Fredrika Ekholm och Therese Stenberg är certifierade utbildare i BPSD och har i veckan haft sin första utbildning för undersköterskor, sjuksköterska och enhetschef på Vistegården. Första avdelningen som tar del av utbildningen är Ekbacken.

Utbildningen syftar till:

  • att få kunskap om de vanligaste demenssjukdomarna samt symtom, diagnos och behandling.
  • att få kunskap om vanliga tänkbara orsaker till BPSD och att få kännedom om innehållet i de Nationella riktlinjerna för vård och omsorg vid demenssjukdom
  • att få kännedom om kvalitetsregister & relevant lagstiftning
  • att få kunskap kring implementering och om hur man arbetar med BPSD-registret i praktiken
  • att kunna utföra registreringar och arbeta med BPSD-registret inom sin verksamhet

Deltagarens uppgift efter utbildningen är att introducera, implementera och samordna arbetet på sin egen enhet.

BPSD-registrets syfte är att genom multiprofessionella åtgärder, minska beteendemässiga och psykiska symtom (BPSD) för personen med demenssjukdom. Målet är att minska lidandet och öka livskvaliteten för personen med demenssjukdom. BPSD-registret bidrar även till forskning och till att kvalitetssäkra vården.