Dela sidan på sociala medier

Artikeln publicerades 6 mars 2023

Ny skolskjutsplats vid Nya Centralskolan

Under 2022 tog kommunfullmäktige i Grästorp beslut om att bygga en ny skolskjutsplats och våren 2023 påbörjas arbetet. Syftet är att skapa en tryggare och säkrare miljö för våra skolskjutselever och alla som rör sig på och omkring Lunneviområdet. Ytan för den nya skolskjutsplatsen blir mellan förskolan Äventyret och Nya Centralskolan med infart från Södergatan.

Arbetet påbörjas onsdag den 8 mars med att iordningsställa den provisoriska infarten till parkeringen som kommer att användas under byggtiden. Denna infart kommer även att användas för materielleveranser och taxitransporter till skolan. En vägbula anläggs för att sänka farten i anslutning till gång- cykelvägen som korsas. Efter detta kommer byggstaket att monteras runt arbetsområdet.

Under byggtiden kommer framkomligheten att begränsas på området. Följande gäller:

  • Bilvägen fram till förskolan Äventyret kommer vara i bruk under hela byggperioden.
  • Gång- och cykeltrafik kommer kunna passera området under majoriteten av byggperioden på de ordinarie gång- och cykelvägarna. Undantag är gång- och cykelvägen längs med Äventyrsvägen som inte kommer att vara i bruk. Förskolan Äventyret nås istället via den entré/grind som finns tillgänglig längs med gång- och cykelvägen bakom Grästorps camping.
  • Vårdnadshavare som nyttjar parkeringsplatsen mellan förskolan Äventyret och Nya Centralskolan för att hämta/lämna elever hänvisas till den plats på Jon Jespersgatan som finns för av- och påstigning väster om Nya Centralskolan, vid slöjdsalarna.
  • Medledare och elever som är i behov av parkering i anslutning till Nya Centralskolan hänvisas till de parkeringsplatser som finns längs Tengenevägen och/eller Södergatan.

Den nya skolskjutsplatsen beräknas vara färdigställd till läsåret 23/24.