Dela sidan på sociala medier

Artikeln publicerades 14 mars 2023

Grästorp producerar mest mat i Sverige

Enligt en uträkning från Hushållningssällskapet producerar lantbrukarna i Grästorp mest mat av alla kommuner i hela Sverige, i förhållande till kommunens befolkningsantal. I Grästorp skulle man kunna mätta sjutton gånger så många människor som den egna lokalbefolkningen.

 ”Vi skulle faktiskt kunna mätta en befolkning på 100 000 varje år på alla de livsmedel som produceras här. Eller våra egna kommuninvånare ända till 2040.”, säger Sofie Skalstad, projektledare för Rätt från slätt.

Försörjningsbalans kommun är ett underlag från Hushållningssällskapet Västra som beskriver hur den totala mängden åkermark i kommunen används samt hur mycket lantbruksdjur som finns. Detta ställs i relation till hur stor lokalbefolkningen är, för att på så sätt se i vilken grad kommunen kan vara självförsörjande på mat. Här har Grästorp slående höga siffror och är alltså mest självförsörjande i Sverige. Gröna näringar och de lokala lantbrukarna är mycket starka i Grästorp, någonting att vara stolt över, både som lantbrukare och som grästorpare.

Uträkningen är gjord i samband med projektet Rätt från slätt där även Vara, Essunga, Götene och Vänersborg ingår. Alla dessa slättkommuner ligger högt i rankingen över självförsörjningsgrad.

I rapporten mäts mängden mat i energi, och all mat är omvandlad till kilojoule, oavsett om det rör sig om havrekärnor, rapsfrö eller griskött. Rapporten förutsätter också tillgång till insatsvaror och tar inte hänsyn till näringsämnen så som mineraler.

Underlaget kan användas till fortsatta dialoger kring lokal självförsörjning. Det kan också användas som ett strategiskt underlag för planering tillsammans med lantbrukare, förädlare, näringslivsutveckling och beredskap. Uträkningarna ger också ett underlag för vad som saknas i kommunen, vad man behöver samarbeta om i regionen och hur man värnar åkermark för matproduktion.

”Vi har mycket råvaror, men vi saknar förädlingen, vi kan inte direkt äta all mat vi producerar. Därför är det viktigt att ha med sig att lokal livsmedelsförsörjning ändå sträcker sig utanför kommungränsen.” , avslutar Sofie Skalstad.