Dela sidan på sociala medier

Artikeln publicerades 15 mars 2023

Samverkansöverenskommelse mellan kommun och polis

Kristoffer Hjelm, kommunpolis och Kent Larsson (M), kommunalråd och KSO

Grästorps kommun och Lokalpolisområde Västra Skaraborg tecknar en överenskommelse om samverkan i det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet.

Syftet med samverkansöverenskommelsen är att fördjupa och utveckla samarbetet mellan parterna för att öka tryggheten och minska brottsligheten i Grästorps kommun. Samverkansöverenskommelsen sträcker sig från den 1 mars 2023 till 28 februari 2027.

Överenskommelsen grundar sig på en gemensam problembild baserad på lokal kartläggning
gällande brott, ordningsstörningar och upplevd otrygghet i Grästorps kommun. Hälso- och
trygghetsundersökningar, tätortsvandringar och medborgardialoger som genomförs har stor
betydelse för medborgarnas bild av upplevd trygghet.

Målsättningen är att överenskommelsen ska ligga som grund för ett praktiskt och förtroendefullt samarbete med korta beslutsvägar och effektiva åtgärder. Utgångspunkten med överenskommelsen är att beslut ska fattas så nära verksamheten som möjligt med målsättningen att minska brottsligheten och öka tryggheten för medborgarna i kommunen.