Dela sidan på sociala medier

Artikeln publicerades 16 mars 2023

Kvartett med säkerhet i fokus

Foto: Vara kommun

Carl Paegle, Felicia Abelsson, Andreas Gustavsson och Johan Johnson utgör tillsammans Grästorps, Essungas och Varas säkerhetsavdelning. Deras uppdrag är att göra kommunernas verksamheter robusta och redo om krisen kommer.

– Säkerhetsarbetet i en kommun är brett och handlar om många olika frågor men framförallt om planering och förebyggande arbete. Att hoppas på det bästa, men planera för det värsta är något vi jobbar efter, säger Felicia Abelsson, säkerhetssamordnare.

En av de första uppgifterna som de började med var att göra nya risk- och sårbarhetsanalyser för respektive kommun.

– Det handlar om frågor som vad händer exempelvis om strömmen går eller vi inte skulle få en leverans av livsmedel under en vecka. Hur gör vi då för att bedriva de verksamheter som vi måste ha igång, säger hon.

Johan Johnson är informationssäkerhetssamordnare och har en lite annan inriktning än de övriga tre som är säkerhetsamordnare.

– Informationssäkerhet handlar i grunden om att värdera information och skydda den utifrån sitt skyddsvärde. I kommunen jobbar vi med att förebygga informationssäkerhetsrisker genom att ta fram riktlinjer och utbildningar för att öka säkerhetsmedvetenheten, säger han.