Dela sidan på sociala medier

Artikeln publicerades 23 mars 2023

Läsfrämjande insatser

Bild på arbetsgruppen för läsfrämjande insatser i samverkan med biblioteket

Under vecka 12 uppmärksammar bildningsverksamheten läsning i alla sina verksamheter med målet att barn och elever ska öka intresset för böcker och läsning.

Läsveckan i bildningsverksamheten pågår just nu för fullt och det finns många olika aktiviteter på temat som barnen och eleverna kommer arbeta med. Ett gemensamt inslag för många grupper är att besöka biblioteket och träffa den nya skolbibliotekarien Marie Böngren. Förutom biblioteksbesök kommer det bland annat tillverkas böcker, arrangeras bokcirklar, tränas på egen läsning, pysslas bokmärken och spelas teater med fokus på högläsning.

För bildningsverksamheten är läsfrämjande insatser ett pågående arbete under hela året och läsveckan är ett bra tillfälle att synliggöra det vardagliga arbetet som sker i skolan. Eftersom det inte läs på samma sätt hemma längre så måste mer läsning läggas in i undervisningen.

Sedan cirka två år tillbaka träffas regelbundet representanter från varje enhet inom bildningsverksamheten tillsammans med biblioteket där målet är att enheterna ska arbeta mer jämlikt och ha gemensamma mål för de läsfrämjande insatserna. Med en gemensam kartläggning kan enheterna hjälpa varandra med utmaningar, ge varandra tips och idéer samt hålla läsningen levande.