Dela sidan på sociala medier

Artikeln publicerades 23 mars 2023

Riktlinje för psykisk hälsa

På bild Sofia Engström, folkhälsostrateg och Linda Hurtig, samordnare Familjehuset Agera

I veckan lanseras Grästorps kommuns antagna riktlinje för psykisk hälsa tillsammans med framtaget kunskapshöjande informationsmaterial.

För invånarna innebär det att man kan se informationsmaterialet utställt på olika platser i kommunen. Syftet med materialet är att sprida kunskap om hur man kan stärka sin psykiska hälsa, vad psykisk ohälsa innebär och hur man kan upptäcka varningssignaler för suicid.

Den lokala riktlinjen för psykisk hälsa antogs av Kommunstyrelsen i november 2022 och uppdraget att ta fram en riktlinje tilldelades Linda Hurtig, samordnare Familjehuset Agera och Sofia Engström, folkhälsostrateg. Grästorps riktlinje har sin utgångspunkt i den länsgemensamma handlingsplanen för att minska suicid som tidigare har antagits av kommunen. I den lokala riktlinjen finns även fokus på att höja kunskapen kring ämnet psykisk hälsa i stort samt att den innehåller vissa lokala anpassningar.

En viktig del i riktlinjen är Grästorpsveckan för psykisk hälsa som är en temavecka med olika aktiviteter på ämnet. I år arrangeras temaveckan den 4-10 september och planeringen av veckan är i full gång.

"I Grästorp tror vi att samverkan mellan kommun, föreningsliv och civilsamhället är en framgångsfaktor när det kommer till det suicidpreventiva arbetet och kunskapsspridning av ämnet", berättar Sofia Engström. Linda Hurtig tillägger, "Därför vill vi gärna ha med föreningsaktiviteter i årets program för temaveckan. Det kan handla om att man tar in egna föreläsare från exempelvis SISU idrottsutbildarna i sina klubblokaler och sprider kunskap om ämnet".