Dela sidan på sociala medier

Artikeln publicerades 30 mars 2023

Grästorps kommun ställer sig tveksamma till metoderna för IVO:s granskning i den nationella tillsynen

Grästorps kommun delar inte IVO:s bedömning angående de brister som
framkommit i granskningen gällande Grästorps kommuns särskilt boende.

IVO genomför en nationell tillsyn över den medicinska vården på särskilda boenden för äldre (SÄBO). De har granskat journaler och gjort enkätundersökningar bland patienter, anhöriga och personal och konstaterar vissa brister på kommunens särskilda boenden, men Grästorps kommun känner inte igen sig i resultatet av granskningen.

Kommunen har i en egen analys gått igenom samtliga journaler som lämnats till IVO och där kommit fram till andra nyckeltal än de som uppges av IVO. Det innebär att bedömningen som IVO gjort bygger på felaktigt underlag.

Grästorps kommun har sökt dialog med IVO, bland annat utifrån nyckeltal i patientjournalerna, men inte fått någon återkoppling.

”Givetvis finns det områden där vi kan förbättra oss, men för fortsatt tillit till Inspektionen för Vård och Omsorg efterfrågas ökad kvalitet på insamlingen av nyckeltal och val av metod”, säger Thomas Johansson (M), ordförande för socialutvecklingsutskottet.

Grästorps kommun anser inte att resultatet av granskningen är korrekt eller håller en önskvärd kvalitet. För att kunna använda underlaget i kommunens löpande förbättringsarbete, önskar kommunen en fortsatt dialog med IVO för en mer rättvisande bild av arbetet inom SÄBO i Grästorps kommun.

Grästorps kommun kommer att svara IVO enligt begäran.