Dela sidan på sociala medier

Artikeln publicerades 3 april 2023

Första styrelsemötet för Grästorps Fastigheter AB

Thomas Johansson (M), Kent Larsson (M), Eva Dahl, kommundirektör, Petter Johansson (S), Maria Toll (C), Jan-Erik Wallin, rådgivare, Per Einarsson, ekonomichef, Emelie Skoglund, kanslichef, som alla arbetat intensivt med det nya fastighetsbolaget.

Under fredagen den 31 mars hade Grästorps kommuns nya fastighetsbolag sitt första styrelsemöte, och dessutom förvärvades bolagets första fastighet, Kärrhöken 5.

Grästorps kommun har nu ett kommunalt fastighetsbolag, en fråga som politik och förvaltning arbetat intensivt med under de senaste månaderna. En ansökan om att registrera namnet Grästorps Fastigheter AB är inskickad till Bolagsverket, och på fredagen köpte bolaget sin första fastighet.

Fastighetsbolaget har som uppdrag att förvärva, äga, bebygga, förvalta, förädla och sälja fastigheter och tomträtter i Grästorps kommun. Det handlar dels om att förse kommunen med fastigheter, men också att bygga till exempel bostäder om behov finns och inget byggs i privat regi.

Grästorps Fastigheter AB:s första fastighetsförvärv blev Kärrhöken 5. Den fastigheten planerar man att riva och först använda som parkeringsplats. I framtiden är intentionen att bygga ett kommunhus där. Nuvarande Kommunens hus är då tänkt att bli trygghetslägenheter då man ser att behovet av sådana kommer att öka.

"Med ett fastighetsbolag kan vi arbeta strategiskt på ett nytt sätt med centrumbilden," säger Kent Larsson (M), ordförande för Grästorps Fastigheter AB. "Vi har också en chans att förse Grästorp med bostäder, även om vi i första hand givetvis vill att de ska byggas privat," fortsätter han.

På bolagets första styrelsemöte utsågs Stefan Jansson, chef för samhällsbyggnadsverksamheten i Grästorps kommun, till VD för Grästorps Fastigheter AB. Ett av de första uppdragen blir att undersöka möjligheten att riva Kärrhöken 5 och att ta fram en ny detaljplan för Kärrhöken och Havsmåsen i centrala Grästorp.

"Det känns bra att äntligen vara igång med ett kommunalt fastighetsbolag, det kommer att gynna Grästorp och dess invånare," avslutar Kent Larsson.

Styrelsen för Grästorps fastigheter AB

Kent Larsson (M), ordförande, Maria Toll (C), vice ordförande, Petter Johansson (S) och Thomas Johansson (M).

Anita Skall Hardyson är ordinarie revisor och Anders Levenskog ersättande revisor. Fredrik Johansson (M) är stämmoombud.