Dela sidan på sociala medier

Artikeln publicerades 19 april 2023

Snart står Lilla Bergaparken färdig

Snart är Lilla Bergaparken färdig, aktivitetsparken mitt i centrala Grästorp där man kan lära sig om geologi, klättra på Halleberg, gunga tillsammans och gå in i jordens inre!

Fröet till Lilla Bergaparken såddes via ett medborgarförslag 2018. Idén togs sedan vidare som en del i centrumutvecklingen och för att fylla behovet av en park för hela familjen i centrum. Parkens tema kopplades till Platåbergens Geopark, Sveriges första UNESCO globala geopark, och till vad UNESCO står för: ökad förståelse för hur vi bäst förvaltar våra naturresurser och vår planet, men också möjligheter till en positiv landsbygdsutveckling.

I Lilla Bergaparken finns många av geoparkens attraktioner i miniformat; här kan besökare enkelt bestiga Halleberg eller åka rutschkana ner för Kinnekulle. Lugnås qvarnstensgruva, Mösseberg, Ålleberg samt Billingen finns även de konstnärligt representerade i parken.

Grundtanken med parken har varit att skapa en plats för rekreation, lärande, lek och samvaro. En naturtemapark som passar för alla åldrar med inslag av konst, lekmiljöer och med tillgängliga lekredskap.

I oktober 2020 ställdes älgen Alce Gunnar på plats i parken. Den, liksom jordgloben och alla berg i parken, är gjorda av konstnärerna Sören Niklasson, Margie P Ladion Niklasson och Jarkko Ikola i Örebro.

Runt parken löper en mur byggd av sprängsten från platåbergens geoparksområde där det växer blommor som bin och andra pollinerande insekter tycker om. Förutom platåberg finns en hammock där man kan gunga tillsammans med rullstol eller barnvagn, en kompisgunga och även en gunga som barn och vuxen kan använda samtidigt. Här finns en rutschkana och givetvis bord och bänkar om man vill sitta ner och fika, och fina grönytor ifall man vill ha picknick.

Parkens utveckling och vision

Visionen och planerna om hur parken ska bli har utvecklats under byggnationen. Det som först skulle bli ett ganska ordinärt staket blev istället en stenmur med anknytning till geoparken. Att arbeta i en kreativ process som utvecklats tillsammans med konstnärerna och övriga aktörer har varit ett nytt sätt att ta sig an ett projekt i Grästorp.

Ibland har några av visionerna emellertid fått stå tillbaka för säkerhet och tillgänglighet. Trappan upp till rutschkanan har till exempel fått tas bort av säkerhetsskäl.

”Parken har besiktigats som en lekplats, och då är kraven på säkerhet högre. Till exempel har vi utökat och förbättrat fallskydden runt flera av bergen av just denna anledning,” säger Stefan Jansson, samhällsbyggnadschef.

Planerna på en toalett i jordgloben har också gjorts om. Globen kommer istället att användas som en pedagogisk miljö där man med hjälp av information från Platåbergens Geopark kan lära sig om jordens insida, om bergen och om geologi i allmänhet. Anledningen är att en toalett i globen inte skulle klara kraven på tillgänglighet, då vilplanen på rampen inte är tillräckligt stora.

Budget och tidsplan

Kostnaden för parken landar på 8 miljoner, enligt den beslutade budgeten. Planen var att parken skulle stå färdig under 2022, men på grund av brist på material och sena leveranser har färdigställandet av parken dragit ut på tiden. För att hålla nere kostnaderna för arbetet i parken har personal från teknisk enhet utfört en stor del av markarbetet i parken, men ibland fått prioritera andra arbetsuppgifter vid exempelvis vattenläckor eller skyfall. Under höst, vinter och tidig vår har inte marken burit för att entreprenadmaskinerna ska kunna ta sig in i parken utan att förstöra, varför arbetet stått still under några månader. Men i juni 2023 kommer parken att stå färdig.

”Målet har hela tiden varit att skapa ett unikt besöksmål för hela familjen där man både kan leka och lära, och det har vi lyckats med. Det känns fint att få knyta an till Sveriges första UNESCO Globala Geopark på det här sättet, ett världsunikt besöksmål som ligger bara runt knuten och som nu också finns mitt i Grästorp", säger Kent Larsson (M), kommunalråd och KSO.

Invigning

På förmiddagen den 6 juni invigs Lilla Bergaparken, med visningar och aktiviteter i samarbete med Platåbergens Geopark. Mer information om invigningen kommer!