Dela sidan på sociala medier

Artikeln publicerades 21 april 2023

Rivning av Lärkfalken 9 (Gröna villan)

Från och med vecka 17 kommer rivning påbörjas av fastighet
Lärkfalken 9 och arbetet med rivningen beräknas att pågå till och med vecka 24.

Under arbetet kommer staket att sättas upp runt arbetsplatsen och parkeringen mellan Lärkfalken 9 och Tengenevägen. Eventuella störningar som kan upplevas i området är ökad trafik, buller och damm. När rivningen är klar kommer det att anläggas en ny gräsmatta på ytan.

Framtidsplaner för Lärkfalken 9

Då behovet av trygghetsbostäder inom Grästorps kommun fortfarande bedöms som stort föreslår Kommunstyrelsen att upphandling i enlighet med lag om offentlig upphandling (LOU) genomförs med målsättningen att kommunen efter upphandling kan teckna hyresavtal under 8 år gällande blockförhyrning av nyproducerade Trygghetsbostäder.

Inom denna upphandling kommer kommunens fastighet Lärkfalken 9 vara en fastighet som eventuella anbudslämnare kan lämna anbud på att bebygga med den volym av trygghetsbostäder som kommunen har avsikt att blockförhyra.