Dela sidan på sociala medier

Artikeln publicerades 22 maj 2023

Biologiska mångfaldens dag

Många har hört av sig och undrat över de mystiska rundlarna som dykt upp lite här och var på kommunens gräsmattor. Vad ska det bli egentligen?

Jo, på flera platser runtom i samhället har gräsmattan luckrats upp för att istället få ge plats åt ängsblommor. Fröna såddes i flera av rundlarna under förra veckan, och nu ligger de under fiberduk för att gro. Duken är framför allt skydd mot fåglar.

I en välklippt gräsmatta trivs inga insekter, men ängar är däremot viktiga livsmiljöer för många insekter. Många olika sorters växter som blommar under lång tid gör att det finns föda under en längre tid av året. På så sätt gynnas pollinatörer så som humlor och fjärilar, som i sin tur bidrar med biologisk mångfald. Dessutom blir stadsmiljön mer trivsam. En äng kräver inte heller lika mycket skötsel som en gräsmatta.

De olika rundlarna har såtts med en fröblandning av klassiska ängsblommor och blommor som är särskilt lockande för pollinerare. Ängsfröblandningarna består av ängsgräs och örter som normalt börjar blomma under andra året efter sådd. För att få blomning under första året finns också blåklint, vallmo och klätt med i blandningen.

Hittills har ängsområden anlagts på Brännebacka, längs Ågatan och på rastplats Viggen.

Vill du ha en äng i trädgården?

Här finns tips från Naturskyddsföreningen: Så lyckas du med din blomsteräng Länk till annan webbplats.